НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г.

Настояваме за корекции в "първи"  и "втори" сълб от  СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН  ПО ОСП 2023-2027г.
Министерството да изпълни препоръките на "Комисията по Земеделие" от 48-то Народно Събрание !


животновъди и земеделци в РБългария    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам животновъди и земеделци в РБългария да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...