Ние сме за излизане от НАТО и ЕС !

  • ДО 

 

ПРЕЗИДЕНТА НА РБЪЛГАРИЯ

 

КОНСУЛТАТИВННИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ  НА  РБЪЛГАРИЯ

 

БЪЛГАРСКИЯ  НАРОД

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, УВАЖАЕМИ Г-ДА,  СЪНАРОДНИЦИ,

 

В годините на управление на  правителствата след 1989 год. РБългария бе приета в ЕС и НАТО, като й бяха поставени безумни условия, с цел  ликвидиране на държавната промишленост, производството, армията и селското стопанство. В резултат на тези два съюза беше унищожен суверенитетът на българския народ. Република България се превърна в зависима страна, а нацията ни, посредством приемането на наложените й отвън антинародни, противодържавни и противоконституционни закони – подложена на геноцид.  Резултатът е 27 години обедняване, емигриране на млади специалисти в чужбина, застаряващо население, демографски срив и опасност от въвличане във война, която не е наша война. Против волята на българския народ, правителството дефинира за наш враг братска Русия. През трите мандата на  ПП ГЕРБ българският народ изразява непрекъснато недоволството си  от прокарваните от тази партия  унищожителни закони във вътрешно и външно-политичеаки план:  Закона за концесиите, ощетяващ България с изнасяните в чужбина злато и други редки метали; Постановление 208, касаещо т.нар „бежанци”, настаняването им, издръжката за тях и опитите за насилственото им интегриране и снабдяването им с български документи за самоличност.; Ратифицирането на Истанбулската конвенция.

 

Въ връзка с гореказаното и поради нарастващото напрежение, както в обществото, така и във външнополитически план, ние – подписалите настоящата петиция настояваме и ще отстояваме  следните искания:

 

1. Разпускане правителството на ПП ГЕРБ и незабавно арестуване и повдигане обвинения на политиците, приели закони в полза на чужди държави, с цел източване на държавните ни ресурси и застрашаващи териториалната ни цялост и суверенитета на РБългария.

 

2. Незабавно излизане от ЕС.

 

3. НЕЗАБАВНО ВОЕННИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И БОЙНА ТЕХНИКА И ЖИВА СИЛА НА НАТО  И САЩ ДА НАПУСНАТ ТЕРИТОРИЯТА НА Р.БЪЛГАРИЯ.

4.НЕЗАБАВНО Р.БЪЛГАРИЯ ДА НАПУСНЕ ВОЕННИЯ ПАКТ НАТО ,ТЪЙ КАТО ЗА ЧЛЕНСТВОТО В  ТОЗИ СЪЮЗ НЕ Е НАПРАВЕНО ЗАКОННО ДОПИТВАНЕ ДО НАРОДА И  ЗАСТРАШАВА ТЕРИТОРИЯЛНАТА ЦЯЛОСТ НА РБЪЛГАРИЯ ,СУВЕРЕНИТЕТА И СИГУРНОСТТА НА НАРОДА И ПРАКТИЧЕСКИ  ВЪВЛИЧА БЪЛГАРИЯ  В НЕНУЖНА  ВОЙНА С РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ.

 НАРОДЪТ НИ Е КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ НАТО И ВОЙНА С БРАТСКИЯ РУСКИ НАРОД .

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ВОЕННО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ С РФ.