Петиция в защита на ръководството и служителите към РУ Ихтиман при изпълнение на служебните им задължения.

Петиция в защита на ръководството и служителите към РУ Ихтиман при изпълнение на служебните им задължения