ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА срещу становище с рег. № ОМД18000229ВН от 09.02.2018г. издадено от Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна

 

Ние, долуподписаните граждани, искаме да имаме право на свободен избор и изразяваме гласно своята воля, а именно:

Не приемаме становището, изложено в писмо с рег. № ОМД18000229ВН от 09.02.2018г., издадено от Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна, считаме същото за обидно спрямо педагозите на територията на нашата Oбщина.

В Етичния кодекс на учителите, служителите и работниците, няма текст, който да забранява приемането от страна на педагозите, организираните за тях изненади и подаръци в знак на благодарност от техните възпитаници. Считаме, че становище с рег. № ОМД18000229ВН от 09.02.2018г. издадено от Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна, нарушава правата ни на свободни граждани, нарушава правата на педагозите на Oбщина Варна и противоречи на Конституцията на Република България, както и на Етичния кодекс на учителите, служителите и работниците.

Противоречията между родителите във връзка със събирането на символични парични средства за подобни инициативи не трябва да рефлектира пряко върху учителите, както се получава в настоящия казус. Това са човешки взаимоотношения, които не следва да бъдат ескалирани и решавани на такова ниво, на каквото са повдигнати към настоящия момент. Въпросните "инициативи" са свободно избираеми, организирани с желание и в знак на признателност и никой по никакъв начин не е заставен против волята си да се включи в подобна инициатива, респективно не би следвало да е налице какъвто и да било спор по въпроса.

Считаме, че подобни инициативи, които целят да покажат знак на благодарност към един педагог, възпитават децата на уважение и признателност, към своите учители, респективно същите са в полза на нашите деца и не следва да бъдат преустановени. В предвид гореизложеното с нашата гражданска позиция МОЛИМ, да бъде издадено ново становище от Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна, с което да бъде разрешено приемането от страна на педагозите, организираните за тях изненади и подаръци в знак на благодарност от техните възпитаници.

Славка Георгиева Ненова - Василева    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Славка Георгиева Ненова - Василева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook