За развитието на Кюстендил като зелен, благоустроен и модерен град

1. Призоваваме да бъде реализиран проектът, по който с европейски средства в Кюстендил ще бъдат цялостно залесени, рехабилитирани, обновени и модернизирани 59 822 квадратни метра незастроени  площи, в рамките на които се предвижда и изграждането на 560 квадратни метра паркинг и преместване на 22 дръвчета.

2. Призоваваме общината да продължи политиката си за благоустрояване на града, за привличането на средства по европейски програми и проекти, с които Кюстендил запазва и възстановява природата си, историческите си паметници и културното наследство, изгражда модерна градска среда.

3. Призоваваме да бъдат прекратени опитите да бъде лишен Кюстендил от достъп до европейски средства.

4. Призоваваме да бъде спряна клеветническата кампания срещу Кюстендил, чрез която се цели спирането на спечелен от общината проект по оперативна програма на ЕС.

5. Призоваваме да бъдат спрени целенасочените действия за уронване на престижа на Кюстендил като най-зеленият град в България – звание, което градът ни спечели именно заради непрекъснатите усилия на общината да осъществява проекти по европейски програми – за подобряване на градската среда, за опазване на природните, културните и историческите дадености на Кюстендил и за превръщането му в модерен европейски град.

6. Призоваваме да бъдат преустановени  лъжите, с които се петни имиджа на града ни, като място, в което хората знаят как да ценят природата си, историята и културата и да имат достъпна и модерна градска среда. 

7. Призоваваме да бъдат спрени умишлено разпространяваните лъжи, чиято цел е да бъде „спасен“ Кюстендил от получаването на европейски средства в размер на 4 688 751,23 лева, като именно с тях да предстои  обновяването и озеленяването на  огромна територия от централната градска част на града ни.
Тези средства са инвестиция:
- в благоустрояването на емблематичната за Кюстендил паркова зона пред галерията „Владимир Димитров – Майстора“;
- в укрепването, обновяването и озеленяването на поречието на река Банщица;
- в изграждане на улица и парцел за озеленяване в квартал 270 в жилищната част на пазара.

8. Призоваваме всички кюстендилци, които обичат града ни и искат той да продължи да се развива като зелен, благоустроен и модерен град, да се противопоставят на опитите да се дискредитира името на Кюстендил и да бъде отнета на всички хора от общината възможността да се инвестират европейски средства в подобряването на условията за живот, в грижа за природата, за културното и историческото наследство, за екологична среда, в която да растат децата на Кюстендил.

Планът за първия етап от проекта: районът около Галерията

1-Galeria1.png

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Зелен Кюстендил да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook