Да спасим кв. ЛАГЕРА! НЕ на застрояването на зелените площи, детските и спортни площадки в квартала

 УВАЖАЕМИ СЪКВАРТАЛНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ,         

С решение N 617 на СОС от 28.07.2016г. /решението/ е дадено  съгласие да се учреди безвъзмездно и безсрочно право на строеж за частно основно училище върху УПИ III кв.62 м.Лагера, целия парцел с площ  8 288 кв.м.  обявен от публична в частна общинска собственост. Парцелът се намира на ул."Мокренски проход" и по скица съвпада с футболното игрище, а по цифрово изображение с  парка.          

Наред с това се предвиждат  нови строежи  в междублоковите пространства върху съществуващи зелени площи, градинки, детски и спортни площадки в района на квартал "Лагера".          

Ако не сте съгласни с унищожаването на картала ни,  желаете да бъде проведено прозрачно обществено обсъждане и да се наложи мораториум за строеж върху зелените площи, детските и спортни площадки в ЛАГЕРА сега е момента да кажете своето мнение.

Протестната подписката срещу издаденото решение на СОС и издаване на заповед на кмета на СО за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж, както и срещу предвижданото в проект застрояване на КВАРТАЛ  ЛАГЕРА в междублоковите пространства върху залени площи, градинки, детски и спортни площадки ще бъде внесена в деловодството на Столична Общината и в деловодството на р-н "Красно село".