Против проектозакон за частната охранителна дейност

В този си вид, проектозакона за частна охранителна дейност обслужва интересите на големите охранителни фирми.

Практиката в ЕС е лицензионният режим да е максимално облекчен за да се даде шанс на малкия и среден бизнес, а последващият контрол и санкции да са постоянни и завишени.

Абсурдно е да се приема закон, който в голяма степен ще се определя  от нещо което ще се случи в бъдеще /наредба която ще определя минимални изисквания за получаване на лиценз/. Тази наредба ще бъде един от най-важните документи, касаещи ЗЧОД, а никой няма идея какво ще представлява.

Не са зададени критерии за "сдруженията" в които трябва да членуват фирмите, не е ясно защо трябва да има отделен лиценз за "охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали"

Предвижда се "За частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1-3, 5-8 да се използват само моторни превозни средства, собственост или наети от търговеца, наети или предоставени от възложителя по договора за охрана." , което ограничава използването на подизпълнители и е в чиста форма лобизъм за фирми с големи финансови възможности, а от друга страна използването на подизпълнители гарантира увеличаването бройката на използваните автопатрули и намалява времето за реакция на сигнали от СОТ.

Приемането на този проект ще спре развитието на голям брой малки и средни охранителни фирми или ще ги принуди да спрат дейността си или да продадат бизнеса си.

ЗЧОД в сегашната си форма е кратък и ясен и са необходими няколко допълнения и изменения за да бъде напълно приложим и адекватен.