Отворено писмо до министър Лиляна Павлова

ДО Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Копие до: Министър председателя на Република България Бойко Борисов

Копие до: Областен управител на област Ловеч Ирина Митева

Копие до: Директор Областно пътно управление Ловеч

Копие до: Кмет на Община Троян Донка Михайлова

Копие до: Народните представители в 43-ото Народно събрание от МИР Ловеч 

ПЕТИЦИЯ  

Уважаема министър Павлова,

Жителите и гостите на с. Старо село, Борима, Голяма Желязна, Дълбок дол и Лесидрен и  всички потърпевши от изключително лошото състояние на довеждащите пътни артерии, отправяме към Вас нашата колективна молба за предприемане на спешни мерки за извършване на основен ремонт на описаните по-долу пътища към Троян и Ловеч и обратно.

 

1.Републикански път ІІІ-402”, с дължина от 25 км на територията на Община Троян. Път ІІІ-402 (или по-известен като пътя, който свързва селата Дълбок дол и Голяма Желязна) на територията на община Троян е изключително амортизиран, поради което своевременната му реконструкция е крайно наложителна. Той обслужва четири населени места и пресича общината от изток на запад, като осъществява връзката с главен път І-4 София – Варна. Като не пропуснем и пътя до Лесидрен

2.Пътя към с. Орешак, „Реконструкция на трасе на път III-357 от км 1+884 до км 5+950” (от пресичане с 25-та ЖП линия до началото на ул. „Иван Павлов“ с. Орешак, с дължина 4,066 km).

Пътищата  не са ремонтирани основно през последните  години,  правено е само частично изкърпване на дупки, но предвид интензитета и натовареността на движението по него, закърпените участъци много бързо се изронват отново. Пътят на доста места е с множество цепнатини с поникнала трева. И неравността му води до много бързо амортизиране на превозните средства. ТПрез този участък  преминават и камиони, което допълнително води до бързото му амортизиране.  В резултат на използването на тежкотоварни автомобили,   този участък вече е толкова амортизиран, че дава предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Предвид икономическо състояние на този регион, е важно да се подпомага развитието на местния бизнес, чрез подобряване на инфраструктурата. В тази връзка е належащо и ние настояваме, да се вземат спешни мерки да се направи основен ремонт и да се поднови пътната настилка.

Пътят е основната връзка на селата към най-близкия град Троян и към  областния град Ловеч.   Много от жителите на селата са възрастни хора и често възниква необходимост от получаване на неотложна помощ и  ползване на линейки, в които случаи времето за реакция и бързината са от жизнено важно значение. В тази връзка е изключително важно да се осигури безпрепятствен и навременен достъп до населеното място. Състоянието на пътя след изминалата зима се влоши още повече и достъпът до селата е изключително затруднен, ето защо е необходимо да се ремонтира своевременно.   

Тези пътища са  от много важно значение и за развитието на туризма в региона. Пътищата водят всички туристи, идващи към едни от най-известните и красиви природни забележителности на България – Деветашката пещера, Крушунските водопади и язовир Сопот., римският път Виа Траяна, Состра и т.нТова обуславя натоварен трафик и съответно недоволни туристи, поради затрудненото придвижване.

Ужасното състояние и силно компрометирана асфалтова настилка, води до повреди  на минаващите по тези пътища транспортни средства. Лошите отзиви от страна на изнервените туристи, бавното и затруднено придвижване, както и разходите за ремонт на транспортните средства на фирмите развиващи бизнес в региона водят до много загуби за местната икономика.

В допълнение настояваме цялостно преасфалтиране на отсечките включваща и отремонтиране на всички мостове по участъците, Многото дупки по пътя водят до чести повреди на автомобилите и на превозните средства на обществения транспорт и често са предпоставка за тежки пътни инциденти, за които можем само да се надяваме, да са без жертви.  Поради липсата на инфраструктура жителите на района са откъснати, тъй като автобусните превозвачи отказват да изпълняват маршрутните разписания. Тези проблеми се отразяват негативно и върху местия бизнес, от една страна поради повишените разходи за ремонти на транспортния парк, от друга страна доста оскъпяват и затрудняват свободното придвижване на стоки и хора и значително много пречат на  развитието на бизнеса.

Много от фирмите, които проявяват интерес да инвестират но се отказват поради изключително лошата инфраструктура. Надяваме се на Вашата подкрепа и съдействие, да се отделят необходимите средства за качествено и трайно изграждане на пътните настилки на посочените пътища. Вярваме, че това ще доведе до по-бързото и устойчиво развитие на местната икономика и до запазване на хората в региона, както и до привличане на нови жители.

Молим за Вашето съдействие, да се назначи комисия, която да направи преглед на изнесеното, защото сме убедени, че по-лоши пътища в нашата област няма. Молбата ни е,  да се вземат спешни мерки за рехабилитация на всеки един от изброените пътища, които са изключително компрометирани.

Прилагаме и публикацията ми  Бясна съм ,уважаема г-жо министър Павлова !


Руслана Попсавова- http://troyanat.blogspot.bg/    Свържете се с автора на петицията