За разследване дейността на Системата за закрила на детето.

Гражданска Инициатива "ДЕЦАТА" настоява Народното събрание на Република България спешно да състави временна анкетна комисия, която да разследва дейността на Системата за закрила на детето.

Настояваме съставянето на съответната комисия да залегне приоритетно в дневния ред на Народното събрание, тъй като според данни на служители от системата, както и по данни на родители, Неправителствени организации и презентацията на КЗПД, представена на Кръглата маса, проведена в Народното събрание - "Правата на децата отговорност или бизнес" се оказа ,че са извършени сериозни нарушения, застрашаващи живота, физическото и психическото здраве на деца, защитени в сферата на социалното подпомагане.

Долуподписаните заявяваме, че подобни престъпления са недопустими.

Долуподписаните заявяваме, че няма прозрачност при работата на горепосочените държавни администрации и случаи на груби нарушения се прикриват.

Долуподписаните заявяваме, че поради липса на контрол и прозрачност, определени служители и звена в сферата на закрила на детето си позволяват група злоупотреба и потъпкване на човешките права, с което увреждат физическото, психическо и емоционално здраве на нашите деца.

Поради гореизброените причини и основателни съмнения, Гражданска Инициатива "ДЕЦАТА" настоява Народното събрание на Република България спешно да състави Временна анкетна комисия, която да разследва дейността на:

Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане и Отделите за „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане"

Молим, в случай, че не сте потвърдили подписа си на петицията, направете го чрез е-мейла, с който сте се регистрирали.

Благодарим на всички, които подкрепят българските деца.


Гражданска Инициатива "ДЕЦАТА"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Гражданска Инициатива "ДЕЦАТА" да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook