Подновяване вноса на РИВОТРИЛ в Р. България

 

До Председателя на Парламента на Р. България

До Министерството на Здравеопазването

До Изпълнителната Агенция по Лекарствата към Министъра на здравеопазването

До Националния Съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти

До Комисията по Здравеопазването към Народното Събрание

До Националната Здравно Осигурителна Каса

До Българския Фармацевтичен Съюз

 

Уважаеми госпожи и господа,

Петицията се създава с цел завръщане на лекарствения продукт Ривотрил на българския лекарствен пазар.
Лекарството Ривотрил ( Rivotril, INN: Clonazepam ) е с активна лекарствена съставка клоназепам и е от групата на бензодиазепините. Основното му приложение в неврологията е при болни от епилепсия ( деца и възрастни ), МС, ДЦП и други. В психиатрията се използува при редица заболявания като депресии, психични разстройства, панически атаки и други.
На 08.05.2013 притежателят на разрешителното за употреба в Р. България Рош България ЕООД информира Министерството на здравеопазването (писмо с вх. № на МЗ 26-00-857/08.05.2013 г.) и Националния Съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (писмо с вх. № на НСЦРЛП 80-01-20/08.05.2013 г.), тъй като лекарствените продукти са включени в Приложение 1 и 2 на Позитивния Лекарствен Списък (ПЛС), че фирмата след изтичане на 18 месечен срок ще преустанови доставките на Ривотрил 0,5 мг таблетки по 50 и Ривотрил 2 мг таблетки по 30 в Р. България. От 16.02.2015 продуктите не се отпускат повече в аптечната и складовата мрежа.
Болните, употребяващи Ривотрил с небивали усилия и страдания изтърпяха няколко месеца без Ривотрил и обявения заместител. Бяха принудени да потърсят аналогични лекарства, присъстващи на българския лекарствен пазар, които да облекчат състоянието им ( по препоръка на лекуващите ги лекари ). Ефектът беше негативен.
Като заместител на Ривотрил бе предложен генеричният продукт Клонарекс (Clonarex, INN: Clonazepam). Продуктът съдържа също активната лекарствена съставка клоназепам както Ривотрил, но така наречените свързващи компоненти са различни от тези на оригиналния продукт, което би могло да доведе до алергични реакции при някои от пациентите. Опитът показа, че някои пациенти не се повлияват добре при употребата на Клонарекс. При тях генерикът предизвиква дълготрайни странични ефекти като главоболие, замайване, сърцебиене и др., които при употребата на Ривотрил не са изпитвали. Тези болни продължават да търсят и закупуват извън пределите на страната оригинала Ривотрил. 
Затова решително настояваме да бъде подготвен и поставен за разглеждане и подписване нов договор с Рош България ЕООД с цел връщане на Ривотрил на българския лекарствен пазар.
Поради невъзможността да бъде включен предложеният заместител Клонарекс в Позитивния Лекарствен Списък за реимбурсиране, настояваме да започнат активни действия за внасяне на втори генеричен продукт, който да отговаря на изискванията за включване в списъка за реимбурсация.
Надяваме се, да бъде направено всичко възможно, за да се върне този доказал себе си лекарствен продукт (Ривотрил), за да се чувствуват употребяващите го пациенти като част от едно мислещо и милеещо за тях общество. Ако не получим задоволителен отговор в законния срок, ще потърсим нарушените ни конституционни права в съответните международни правораздавателни органи.