За запазване на помощните училища като държавни специални училища

На 21.11.2014г. в 43 – то Народно събрание е внесен  законопроект на Закона за предучилищното и училищното образование от група народни представители. На свое заседание от 17.12.2014г. Комисията по образование и наука е взела решение да предложи на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта.

Практиката в масовите училища показва, че за част от децата със СОП (по-леките случаи) е възможна интеграцията. Но голяма част от децата с умерена и тежка умствена изостаналост, множество увреждания и с разстройства от аутистичния спектър ще останат „невидими” за образователната ни система.

Практика в европейските страни е да съществуват подобни училища, в които се обучават деца с определена степен на увреждания,  при които директното интегриране в масовото училище е по-скоро противопоказно.

Ние сме за интеграцията на децата със СОП, но не можем да приемем тя да се случва по начина, предвиден в проектозакона. Няма основание децата с умствена изостаналост да бъдат лишавани от възможностите на специалните училищни условия и ресурси. И още – на младите хора със специфични потребности и особености в интелектуалното развитие не трябва да бъде отнемано правото да се обучават в професия или част от професията при специални условия, съответстващи на техните способности и потребности.  

Настояваме бъдещият Закон за предучилищното и училищното образование да не подлага на дискриминация, както достъпа до образование, което може да бъде гарантирано и от общообразователните и от специалните училища/в много европейски държави те съществуват паралелно/, така и правото за избор на образователна среда, най-подходяща за учениците.

 Считаме, че израз на хуманната държавна образователна политика ще бъде запазването на училищата за ученици със специфични потребности и особености в интелектуалното развитие, както и с други специфични нарушения (множество увреждания и разстройства от аутистичния спектър) като държавни специални училища

 

 


ПУ " Д - р Петър Берон" - гр. Добрич    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам ПУ " Д - р Петър Берон" - гр. Добрич да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека. Ще рекламираме тази петиция на хора, които разглеждат други петиции на нашия уебсайт, но все още не са разгледали тази петиция.

Facebook