За запазване на помощните училища като държавни специални училища

На 21.11.2014г. в 43 – то Народно събрание е внесен  законопроект на Закона за предучилищното и училищното образование от група народни представители. На свое заседание от 17.12.2014г. Комисията по образование и наука е взела решение да предложи на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта.

Практиката в масовите училища показва, че за част от децата със СОП (по-леките случаи) е възможна интеграцията. Но голяма част от децата с умерена и тежка умствена изостаналост, множество увреждания и с разстройства от аутистичния спектър ще останат „невидими” за образователната ни система.

Практика в европейските страни е да съществуват подобни училища, в които се обучават деца с определена степен на увреждания,  при които директното интегриране в масовото училище е по-скоро противопоказно.

Ние сме за интеграцията на децата със СОП, но не можем да приемем тя да се случва по начина, предвиден в проектозакона. Няма основание децата с умствена изостаналост да бъдат лишавани от възможностите на специалните училищни условия и ресурси. И още – на младите хора със специфични потребности и особености в интелектуалното развитие не трябва да бъде отнемано правото да се обучават в професия или част от професията при специални условия, съответстващи на техните способности и потребности.  

Настояваме бъдещият Закон за предучилищното и училищното образование да не подлага на дискриминация, както достъпа до образование, което може да бъде гарантирано и от общообразователните и от специалните училища/в много европейски държави те съществуват паралелно/, така и правото за избор на образователна среда, най-подходяща за учениците.

 Считаме, че израз на хуманната държавна образователна политика ще бъде запазването на училищата за ученици със специфични потребности и особености в интелектуалното развитие, както и с други специфични нарушения (множество увреждания и разстройства от аутистичния спектър) като държавни специални училища

 

 


ПУ " Д - р Петър Берон" - гр. Добрич    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам ПУ " Д - р Петър Берон" - гр. Добрич да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook