Писмо до българската общественост

До Българската общественост

До Законодателната, Изпълнителната и Съдебна власт

До всички медии

 

 

О Т К Р И Т О   П И С М О

 

Уважаеми сънародници,

Ние, подписалите това писмо, не сме партия, нито организация с етническа насоченост. Ние сме представители на ромския етнос и българския народ, възмутени от опита за създаване на етнически проблеми и загърбване на действителните. Ние имаме подозрения, че обществеността е държана в подчинение и заблуждение именно чрез такива изкуствено създадени проблеми. Притеснени сме, че един и същ модел на поведение спрямо гражданите на България се използва много пъти и той е етническа нетърпимост. От това страда както нашия етнос, така и нашия народ. Затова искаме гласът ни да се чуе. От години се налага мнението, че ромският етнос не работи, не е образован, не плаща сметки и живее от социални помощи и битови престъпления. На всичко отгоре остава ненаказан и ползва специални привилегии. Това обществено мнение е така твърдо наложено, че се приема за категоричен факт.

Истината е, че нито университетите, нито социалното министерство, МВР или Енергоснабдяване водят статистика по етническа характеристика. Имаме цялото основание да подозираме, че това мнение е наложено медийно, необосновано и е време да бъде развенчано. Изказваме нетърпимост към идентифицирането на целия етнос с една малка част от него, живееща бедно, на ръба на оцеляването, без елементарна възможност да се интегрира равностойно. Това са хората от най ниската социална група, хора, които трябва да избират между това да си купят хляб или да платят тока си. Ние осъзнаваме, че бедните, изхвърлени от обществото хора, от какъвто и етнос да са, са евентуален бъдещ контингент на престъпност и неграмотност. Но заявяваме, че по-голямата част от ромската общност е достатъчно интегрирана и трябва да бъде забелязана. Държим да отбележим, че за да бъдем интегрирани, сме положили много повече усилия от останалите етноси и знаем колко е трудно на хората, които не са успели. Интеграцията не означава отказване от език, култура и религия, а адаптиране към мнозинството, заедно с етническите характеристики. Всеки от нас може да разкаже за физическо насилие над себе си или част от семейството си, за дискриминационно отношение на работното място или в училището. Затова за нас е абсурдно да ни се приписват привилегии и права, които нямаме. Ние осъзнаваме, че слабите имат нужда от помощ, че силните са такива, за да я дадат. Затова искаме да помогнем на онази част от обществото, която е на дъното в икономическо и социално отношение. Молим за съдействие всички, които са съгласни с нас. Бяхме свидетели на нарушаване изконни права на хора от нашия етнос, като право на дом, (бяха разрушени домове и оставени на улицата много хора, между които деца и инвалиди), право на здравно обслужване (министър на здравеопазването отказа да обслужва ромски махали – което според нас е пореден опит за разделение). Същевременно тези действия бяха придружени с преиначаване на информацията, с цел търсене на подкрепа от обществеността. Ние мислим, че такива действия не решават проблемите, а ги задълбочават. Мислим също, че заблудата на обществото е още по-голям проблем. Притеснява ни фактът, че такива акции често са съпътствани от други събития, оставащи встрани от погледа на обществеността. Отказваме категорично да бъдем използвани за манипулиране на гражданското общество. Няма да се съгласим да бъдем приемник на омраза, предназначена да подпомага манипулаторите на българския народ. Ще демонстрираме принадлежността си към българския народ винаги и навсякъде. Заявяваме, че ще следим за явни лъжи, изнесени в медиите и ще правим всичко възможно за разобличаването им. Искаме да се знае на първо и единствено място, че БЪЛГАРИЯ за нас е всичко – дом, Родина и отечество – и сме готови на всичко, за да я браним дори с цената на животите си в името на истината и справедливостта, и в името на целокупния Български народ! Ние знаем какво значи „Eдинението прави силата“!

 

Уважаеми Държавници,

съдействието, което търсим от вас е следното:

1. Създаване на правила при поднасяне на информация в медиите, които да парират възможността за налагане на етническа, религиозна и всякакъв друг вид омраза.

2. Прозрачност и популяризиране на условията за социални помощи, както и контингента, който се възползва от тях. Искаме да стане ясно на обществото, че няма различни закони за социална помощ според етническата принадлежност.

3. Прозрачност и популяризиране на извършените и разкрити престъпления, както и процентното отношение на нашия етнос в престъпния контингент.

4. Прозрачност и популяризиране на неплатените дългове към електрификация, топлофикация и процентното отношение на ромския дял в това.

5. Създаване на правила за изява на политически ангажирани лица, които да елиминират националистически, етнически, религиозни и други конфронтации. Съответно адекватни, еднакви за всички наказания за престъпване на тези правила.

Имаме ясна представа, че такова съдействие няма да разреши проблемите на нашия етнос, а ще изясни мотивите за създаване на омраза към него.

 

Уважаема общественост,

от вас търсим съдействие за следното:

Приемете ни като равноправна част от гражданското общество, която плаща дълговете си и споделя същите несгоди на държавност, които  се налага да търпите и вие!

Бъдете съпричастни съм желанието ни хората в България да бъдат информирани и да живеят достойно!

Най-лесно се управлява беден и неинформиран народ.

С уважение и надежда!