Българско гражданство само за лица с български произход. Бежанцит

С малко думи. Българско гражданство трябва да получават само хора които имат български корен. Проверката може да стане чрез ДНК тест. " Бежанците " не ни трябват. Това са икономически мигранти и дезертьори, а голяма част ислямисти чиято цел е ислямизиране на България. Така наречените бежанци следва да се изгонят от България, да се вземат мерки нови да не бъдат допускани, а на вече получилите българско гражданство, то да им бъде отнето,  включително и на тези които са се родили на Българска земя и според закона получават такова. Да се търси наказателна отговорност на всички нива в държавата, за предателствата и действията срещу българския народ, чрез заселване на " бежанци ".

Лица които са с българско самосъзнание трябва да получават българско гражданство, чрез облекчени и експресни процедури. С цел да се избегне получаването на българско гражданство от лица които не са етнически българи, но желаят да получат такова, водени единствено с цел получаване на достъп до пазара на труда в ЕС и социалните му системи, трябва да бъдат въведени изисквания, а именно:

1.  Желаещите да получат българско гражданство, доброволно следва да дадат данни за ДНК анализ, който да определи или отхвърли вероятността те да са българи по произход. Чрез последните научни способи, можем да посочим групите, които изключват български произход. Изледвания направени чрез :

Изледвания на Y-хромозомна ДНК:

-    J1c3d семитска,

-    H1a ( M82 ) – изцяло характерна за хора от цигански произход,

-    G2a1 – характерна за евреите ашкенази,

-    N  -   изцяло липсва при българите.

Изледвания на митохондриалната ДНК:

-    А липсва при българите,

-    B - липсва при българите,

-    F - липсва при българите,

-    G - липсва при българите,

-    U - липсва при българите,

-    Y - липсва при българите,

 

Липсата на тези ДНК маркери не гарантира български произход, но тяхното присъствие в голяма степен изключва такъв и съответно на такива лица ще им бъде отказано българско гражданство.

2.  Обучение по български език. Да се пратят зад граница по места български учители преподаватели по български език и граматика, които да проведат 3,6 или 9 месечни обучения по български език. Заедно с тях трябва да бъдат пратени специалисти по българска народна музика и народни танци. По този начин ще се осигури както подготовка за изпит по български, така и непосредствено наблюдение на характерите на кандидатите. След завършване на обучението, следва да се проведе изпит, като със съвременни средства да се гарантира неговото коректно провеждане. Характеристиките изготвени от учителите са неделима част от документите необходими за кандидатстване за българско гражданство.

3.  Поради нарастващото влияние на радикалния ислям в България, няма да се допуска получаване на българско гражданство на българи мюсюлмани, преди да бъде извършено щателно проучване на кандидатите за съпричастност към различни терористични организации.

4. На получилите българско гражданство може да се предложи заселването в слабонаселени места, където ще им бъдат предоставени новоизградени жилища, земя и животни при сключен договор за 20 ( 25 или 30 ) годишно пребиваване на мястото, след което собствеността им се прехвърля безвъзмездно. За сравнение:

-    Издръжката на един бежанец е над 1100,00 лв. месечно. За 5 години издръжката на такъв възлиза на българския ДАНЪКОПЛАТЕЦ 66 000,00 лв. С други думи, ако жилище, земя, животни, както изграждане на инфраструктура струва до 66 000,00 лв., то със сигурност е икономически изгодно да се работи в тази посока.

-     За сключване на договор ( за 25, 30,35 или 40 години )  с безвъзмездно придобиване на полученото имущество в края на договора, ще бъдат призовани и безработни български граждани. Кандидатите не трябва да имат регистрирани престъпления и да не са извършвали криминални деяния, включително и незаконно строителство. Комисия ще определи кои да бъде заселен. След първоначалното заселване, самите заселници ще определят кои да остане и кои трябва да бъде изселен от такова населеното място.