В подкрепа на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" - Пловдив и съхраняване на хуманитарния профил в средното образование

            Апелираме за Вашата подкрепа за съхраняването на Хуманитарната гимназия в нейната цялост - без съкращаване на паралелки и запазване на мисията на училището - хуманитарния профил.

            Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Пловдив има специално място в обществения живот на града и  на страната. Тя е наследник на първата гимназия в България и поставя началото на най-ценната традиция в българската култура – честването на Деня на славянската писменост и книжнина и на делото на  Светите братя Кирил и Методий, покровители на Европа. Училището вече 169 години възпитава духовния елит на нацията, от него  тръгва и пътят на едни от най-ярките радетели на българското  слово – Петко Славейков, Любен Каравелов, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов.                        

              В град като Пловдив хуманитарното образование е изграждало и продължава да изгражда в голяма степен облика на града, да възпитава негови отговорни и достойни граждани. И днес Хуманитарната гимназия е авторитетно и желано от обществеността на Пловдив учебно заведение, доказателство за което са не само пълните паралелки, които се обучават в него, но и стойностните хора, които го завършват. То дава на висшите учебни заведения в града ценни и търсени студенти, които се превръщат в добри юристи, учители, университетски преподаватели, хора на изкуството, лекари, икономисти, журналисти, граждани с чувство за дълг и отговорност към родния град.                 

               В глобалния свят на масови комуникации, технологичен напредък и бездуховност все по-болезнена става нуждата от съхраняване на човешки ценности като хуманизъм, толерантност, съпричастност, гражданска отговорност и социална зрялост. Материализмът на битието изисква да бъде уравновесен чрез духовност.             

             Цел и дълг на хуманитарното образование е да моделира и стимулира базисни човешки умения за общуване в личен и социален план, да провокира човешката креативност. То трябва да възпитава личности, вярно ориентирани в многообразието и ценностния хаос на съвременността.                 

             Наука без хуманност и отношение към човешкото няма стойност. Природните науки имат ясна практическа насоченост и изграждат мислене, подчинено на точността и логическите връзки между явленията в света. Хуманитарното образование осмисля тези явления от гледна точка на човешкото. Никое научно откритие няма стойност, ако не е с грижа за човека.                 

             Цикълът от хуманитарни науки в нашата гимназия удовлетворява основни потребности на съвременния човек. Философията, български език  и литература, историята, чуждите езици изграждат многостранен поглед върху мястото на човека в съвременното общество и предизвикателствата и възможностите, които то предлага и поставя:               

- опазване на националните ценности и колективната идентичност;              

- развиване на културата на уникалното в света на глобалното;               

- умение за пълноценен диалог с другите в разноезичния мултикултурен свят;   

- формиране на емоционална интелигентност, базирана на човешка етика;        

- изграждане на функционална грамотност, адекватна на потребностите на времето.                 

           Грижата за хуманитарното образование в ХХІ век означава проява на прозорливост и отговорност към бъдещето. Защото колкото и да е напреднал технологично светът, в него трябва да останат изконните човешки ценности, без които нашата цивилизация не би просъществувала.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Желязко Събев да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook