В подкрепа на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" - Пловдив и съхраняване на хуманитарния профил в средното образование

            Апелираме за Вашата подкрепа за съхраняването на Хуманитарната гимназия в нейната цялост - без съкращаване на паралелки и запазване на мисията на училището - хуманитарния профил.

            Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Пловдив има специално място в обществения живот на града и  на страната. Тя е наследник на първата гимназия в България и поставя началото на най-ценната традиция в българската култура – честването на Деня на славянската писменост и книжнина и на делото на  Светите братя Кирил и Методий, покровители на Европа. Училището вече 169 години възпитава духовния елит на нацията, от него  тръгва и пътят на едни от най-ярките радетели на българското  слово – Петко Славейков, Любен Каравелов, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов.                        

              В град като Пловдив хуманитарното образование е изграждало и продължава да изгражда в голяма степен облика на града, да възпитава негови отговорни и достойни граждани. И днес Хуманитарната гимназия е авторитетно и желано от обществеността на Пловдив учебно заведение, доказателство за което са не само пълните паралелки, които се обучават в него, но и стойностните хора, които го завършват. То дава на висшите учебни заведения в града ценни и търсени студенти, които се превръщат в добри юристи, учители, университетски преподаватели, хора на изкуството, лекари, икономисти, журналисти, граждани с чувство за дълг и отговорност към родния град.                 

               В глобалния свят на масови комуникации, технологичен напредък и бездуховност все по-болезнена става нуждата от съхраняване на човешки ценности като хуманизъм, толерантност, съпричастност, гражданска отговорност и социална зрялост. Материализмът на битието изисква да бъде уравновесен чрез духовност.             

             Цел и дълг на хуманитарното образование е да моделира и стимулира базисни човешки умения за общуване в личен и социален план, да провокира човешката креативност. То трябва да възпитава личности, вярно ориентирани в многообразието и ценностния хаос на съвременността.                 

             Наука без хуманност и отношение към човешкото няма стойност. Природните науки имат ясна практическа насоченост и изграждат мислене, подчинено на точността и логическите връзки между явленията в света. Хуманитарното образование осмисля тези явления от гледна точка на човешкото. Никое научно откритие няма стойност, ако не е с грижа за човека.                 

             Цикълът от хуманитарни науки в нашата гимназия удовлетворява основни потребности на съвременния човек. Философията, български език  и литература, историята, чуждите езици изграждат многостранен поглед върху мястото на човека в съвременното общество и предизвикателствата и възможностите, които то предлага и поставя:               

- опазване на националните ценности и колективната идентичност;              

- развиване на културата на уникалното в света на глобалното;               

- умение за пълноценен диалог с другите в разноезичния мултикултурен свят;   

- формиране на емоционална интелигентност, базирана на човешка етика;        

- изграждане на функционална грамотност, адекватна на потребностите на времето.                 

           Грижата за хуманитарното образование в ХХІ век означава проява на прозорливост и отговорност към бъдещето. Защото колкото и да е напреднал технологично светът, в него трябва да останат изконните човешки ценности, без които нашата цивилизация не би просъществувала.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Желязко Събев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...