ЗАПАЗВАНЕ НА ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ НА ЛЮЛИН - 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ"

ДО ВСИЧКИ ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата петиция искаме да поканим всички, които имат интерес да запазим  33 Езикова гимназия „Света София” да остане в район "Люлин" да се включат, полагайки подписа си. Гимназията тази година навършва 20 години от създаването си и е единствената езикова гимназия, чиито възпитаници са прославяли страната ни зад граница. Необходимо е да бъде организирана Обществена дискусия, където всички участници в процеса - преподаватели, родители, учители, местна власт, общественици и експерти, да предложат конструктивно решение по казуса.

Има място за всички под слънцето, но винаги трябва да бъде водещо при вземането на решения от този  вид - интересът на децата.  Необходимо е  район „Люлин”  да запази  единствената си езикова гимназия като бъде взето най-доброто и градивно решение, което да бъде от  полза за всички ни.

В заключение,  бихме искали да отправим своите пожелания за здраве, лични и професионални успехи в трудния път на образованието и науката.

https://sites.google.com/site/theatrescolaire/edition-2010