НЕ!!! на безумната Заповед № РД- 11-750/05.06.2013 г. на АПИ

Заповед № РД- 11-750/05.06.2013 г.на АПИ за Ограничения за движението на тежкотоварни превозни средства по републиканските пътища през летния сезон е създадена само и единствено с цел убиването на българските превозвачи. Тя е в разрез с конституционните права на хората от транспортния сектор да упражняват своя труд на територията на собствената си държава всяка година от 7 юни 2013 г. до 30 септември 2013 г. в интервала от 16 ч. до 22 ч. за последния работен ден от седмицата (петък) и от 14 ч. до 20 ч. в неделя.

Четири месеца в годината транспортния бранш ще бележи загуби от престои. Четири месеца в годината шофьорите на товарни автомобили ще престояват по пътищата 12 часа седмично, при нечовешки и ненормални хигиенни условия. Четири месеца в годината цялата ни и без друго умираща икономика ще търпи вреди от ненавременни доставки и неизпълнени договори. Кому е нужен нов регрес и фалити в тази държава?

НЯМА НИЩО ХУМАННО И ЗАКОННО В ТОВА ДА БЪДЕ ВЪЗПРЕПЯТСТВАН УМИШЛЕНО ТРАНСПОРТА И ЗАВИСИМИТЕ ОТ НЕГО СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ.

НЕКА ДА СПРЕМ ПРОИЗВОЛА НА ЗАКОНОТВОРЦИТЕ И УБИЙСТВОТО НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС!


БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ    Свържете се с автора на петицията