Да опазим природата по Северното Черноморие. В подкрепа към инициативата на "За Туризма на Калиакра" - за екологосъобразен туризъм

Уважаеми съграждани,

На 14 Януари 2016 година държавата ни беше осъдена заради екологични нарушения по Северното ни Черноморие. Увреждане на естествената природа в района, конкретно приоритетен за опазване природен тип местообитание - Понто Сарматски степи. За да не се налага държавата ни да бъде осъдена повторно, ние като сдружение желаем да опазим редките природни видове определени от Европейска комисия за опазване. Желанието ни също така е да се развиваме само и единствено на територията обозначена в червен цвят пред село Българево. Това е територия попадаща в НАТУРА 2000, но не попада в местообитанията, режимите и забраните на защитена зона Комплекс Калиакра. Това е територия от 2000 декара неплодородна земеделска земя - последна категория, напълно достатъчна за развитие на населеното място. 

Желаем да бъдем първия Български работещ модел за екологосъобразен туризъм в Защитена зона част от НАТУРА 2000. Желаем да бъдем пример за подръжание за все още незасегнатите красиви кътчета на България.

Инвестиции за развитието и подобряване живота на хората, само и единствено на територия, която е неплодородна.

Моля подкрепете ни !

А32.png

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Стелиан Томов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook