Образованието трябва да е национален приоритет!

До: Всички политически формации; синдикати от сферата на образованието; всички български медии.

След парламентарните избори призоваваме политическите формации, синдикатите и медиите да обърнат внимание на съществените и системни проблеми в образованието.

Като един от главните симптоми на дълбоките проблеми в образованието ни, имаме резултатите от тестването PISA за 2018 г., което показва, че 46% от 15-годишните български ученици са функционално неграмотни. През 2015 г., този процент е бил 40%, което означава, че тази неграмотност се увеличава.

Имайки гореизложеното предивд смятаме, че е нужно:

  • всички политически формации да излязат с ясни позиции и конкретни мерки за решаването на тези проблеми;
  • синдикатите да бъдат по-активни в защитата на мерки за подобряване на образователната система и за решаване на системните ѝ проблеми;
  • медиите да насочат вниманието на обществото и на управниците върху тези проблеми, разглеждайки ги по критичен начин.

Считаме за спешно да се преразгледат или реформират:

  • настоящият модел за финансиране и управление на училищата;
  • организацията на образователната система, включително размерите на паралелките, и на ролите на участниците в нея;
  • наборът от последствия (и тяхната реална ефикасност) за ученици и родители, които не спазват задълженията си спрямо образованието (например, при неуважително отношение към ученици или учители/системно отсъствие от час без наличието на форсмажорни фактори и други);
  • начините за оценяване и критериите, срямо които се оценяват учениците на външни оценявания, както и последствията от резултатите;
  • автономията и себеуважението в учителската професия;
  • отчестността и прозрачността в образованието;
  • разликите в условията на работа и заплащане на учителите от различните училища в България, имайки предвид, че работят в една национална система.

Раните на основното и средното образование в България са дълбоки и изискват спешно внимание. Проблемите не се свеждат до това кой ще отиде на летен лагер, колко таблета ще бъдат предоставени на ученици, кога трябва да се провеждат външните оценявания и прочее.

За образованието времената са кризисни и пороците на образователната система водят до, или подсилват вече съществуващите обществени проблеми. Образованието не е от вторична важност! То е в основата на всичко в обществото. Убедени сме, че България може да стане просперираща, справедлива и демократична страна само ако гражданите ѝ имат адекватно, качествено и модерно образование.

Нужно е съществените проблеми в образованието да бъдат обсъждани в медийното пространство. Нужно е смели мерки за решаването им да бъдат предлагани и дебатирани, с фокус върху конкретни измерения, които отдавна са идентифицирани като проблемни от хората, които ежедневно се борят за успеха на нашите деца. Спешно е да сложим образованието на дневен ред!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Явор Хаджиев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...