Петиция до Конституционният съд, за закриване на ДПС

Уважаеми дами и господа, политическата партия ДПС е етническа партия на верска основа, а според конституцията на Р. България "Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа". През времето в което партия ДПС беше в управляващата коалиция доказа, че единствената цел за съществуването и е личното облагодетелстване на управляващите партията, членовете и, назначените от нея министри, както и редица задколисни сподвижници.
Създателят на ДПС - Ахмед Доган е осъждан за създаване на противодържавна организация и той, както и неговите сподвижници от ДПС са известни както в България, така и извън нея с пресъпни схеми, като "обръчи от фирми", "заменки", "изнасяне на ДДС", "изборен туризъм" и много други.
ДПС трябва незабавно да се разформирова и да не се дава възможност никога повече в Р. България да се сформира такава партия.