За запазване статута на лесопарковата част на Борисовата градина като зона за свободно ползване от всички граждани

 Ние, гражданите от кв. „Изгрев“, „Изток“, „Дианабад“, „Лозенец“, „Средец“,„Младост“, посещаващи и отдъхващи в Борисовата градина, се обръщаме към всички Вас за подкрепа и участие в подписката, с която настояваме Столична община и съответните органи да вземат мерки относно самоуправството на г-н Димитър Кисьов, представящ се за ръководител на малка група спортуващи и настояващ част от територията на лесопарка да се превърне в негово „работно място“. Повече от година, устройвайки си бивак в обществения парк,  г-н Кисьов агресивно напада, псува и обижда останалите посетители на парка – разхождащи се граждани, беззащитни жени, деца, стопани и кучетата им, бягащи за здраве, колоездачи. В някои от случаите даже използва пистолет, с който стреля по кучета и техните стопани, както и по разхождащи се хора, които му пречели, по неговите думи, да спортува. Очевидно неуравновесеното му поведение ескалира  и в последните месеци в парка до Телевизионната кула  има над 300 обезобразени дървета, по които г-н Кисьов и синът му забождат агитационни материали, плакати с обидни, агресивни и подбуждащи омраза надписи, обърнати за война трикольори, кървавочервени  кръстове и други знаци, обявяващи война на останалите посетители на парка. Печално известна стана жълтата табела със задраскано куче и насаждащите омраза надписи „Българоубийци“, „Мекерета“, „Безродници“, „Джендъри“, „Комунисти“, „Мужици“, „Хапят“, „Не е трябвало да се раждат“ и т.н. Вариант на същата табела Димитър Кисьов и синът му Костадин Кисьов напечатаха на тениски и облякоха деца с тях.            

50312665_2278276375517326_7828523811967336448_n.jpg

49900276_2529529723748040_8600901576241971200_o.jpg

50019045_2210203115678656_131675657116581888_o.jpg

 51287869_10216640379995302_3663950971454619648_n1.jpg

Опитите за превземане на парка от страна на Кисьов и групата около него се разпростират и до различни предложения отправени от него към Столична община. Последната инициатива е привидно невинното искане в предстоящия ПУП на Борисовата градина да бъде променен статута на лесопарковата й част  между бул. Драган Цанков, гара „Пионер“, алея „Яворов“ и ул. „Стоян Михайловски“ в зона „Спорт за всички“ с алеи единствено за тичане и изграждането на спортни площадки. Това не е нищо друго освен пореден опит да се узакони ексклузивно ползване парка за целите на горепосочените. В случай, че това се реализира всеки друг, появил се в парка, ще бъде още по-агресивно атакуван и гонен, бил той пешеходец, човек с куче, колоездач, майка с дете и т.н.            

С настоящата подписка категорично настояваме статутът на лесопарковата част от Борисовата градина да остане в сегашния си вид – спокойна зона за отдих, парк за всички – разхождащи се млади, възрастни и още по-възрастни хора, просто преминаващи през парка, майки с деца, велосипедисти, тичащи, стопани с кучетата им, последователи на учителя Дънов, каращи шейни или ски през зимата и пр. 

Също така настояване да бъдат взети решителни мерки срещу извършваното самоуправство от Димитър Кисьов и групата около него. Още веднъж подчертаваме, че поведението му е крайно неадекватно и опасно.   

Приложен е текст на заявление до кмета на на Столична община, Йорданка Фандъкова.  

 

ДО:
Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община
Елен Герджиков, председател на СОС
арх. Здравко Здравков, гл. архитект на СО, р. НАГ
инж. Цветомир Жеков, кмет на район „Изгрев“

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за запазване на статута на лесопарковата част на Борисовата градина
като зона за свободно ползване от всички граждани


ОТ: граждани на кварталите „Изгрев“, „Изток“, „Лозенец“, „Дианабад“ и
ползващите за отдих лесопарковата част на Борисовата градина

Ние, гражданите от кварталите „Изгрев“, „Изток“, „Лозенец“, „Дианабад“ и отдъхващи в Борисовата градина настояваме лесопарковата и част между гара Пионер, ул. „Незабравка“, бул. „Драган Цанков“ и бул. „Стоян Михайловски“ да остане зона, свободна за всички граждани - разхождащи се, тичащи, колоездачи, семейства с деца, пързалящи се с шейни, ски и пр., какъвто статут винаги е имала.

Повод за нашето Заявление е искането на група спортуващи в предстоящия ПУП на Борисовата градина посочената лесопаркова част да бъде обособена като спортна зона, включваща алеи за бягане и спортни площадки, с което сме категорично несъгласни. Причините за нашето несъгласие са следните:

1. Споменатата част от Борисовата градина е лесопаркова територия, свободна зона за всички – тя принадлежи на всички граждани и винаги се е използвала от всички граждани и гости на град София. Тя не може и не трябва да се обособява единствено за дейностите на една ограничена група. Припознаването й от някои спортуващи като тяхна собствена „емблематична“, „култова“ територия за бягане е в нарушение на всякакви законови и морални норми и е в разрез с представата за гражданско общество.

2. Тази група, и особено инициаторът Димитър Кисьов, проявява нетърпимост и агресия към другите граждани (разхождащи се, граждани с кучета, велосипедисти и др.), преминаващи през парковата територия, с мотива, че те пречат на спортната им дейност. Същият през последната година обявява парка за „работното си място“, системно замърсява и уврежда дърветата, боядисвайки и набождайки ги с многобройни агитационни материали и обидни, ксенофобски и агресивни текстове.
Всеки, опитал се да премахне боклука или направи забележка, среща агресия, достигала до използване на пистолет срещу кучета и хора от страна на Димитър Кисьов. Много от разхождащите се в парка вече не смеят да ходят в тази зона, поради страх от саморазправа.

3. Искането за обособяване на тази част от парка като зона „Спорт за всички“ е всъщност прикрит опит за овладяването й от ограничена група спортуващи, легитимиращи се чрез посоченото по-горе агресивно поведение.

4. В град София, както и в самата Борисова градина, има достатъчно на брой спортни съоръжения, спортни площадки и спортни зони, където може да се извършват различни спортни дейности. Още повече никой по никакъв начин не ограничава бягането в посочената лесопаркова част.

5. В посочената част от Борисовата градина със заповед №.РИВ/8-РД09-86 от 07.08.2018г. на кмета на район „Изгрев“ е разрешено на гражданите свободно да разхождат своите домашни любимци.

6. Традиционно тази част от Борисовата градина е място на спокойствие, отдих и хармония. Тя е известна и като традиционен център на духовното движение Бялото братство. В нея се събират и извършват своите духовни дейности последователите на учителя Петър Дънов.

Нашето категорично настояване е споменатата част от Борисовата градина да остане зона, свободна за всички граждани - разхождащи се, тичащи, колоездачи, семейства с деца, пързалящи се с шейни, ски и т.н. – такава, каквато е била винаги, а не да се превърне в територия, привилегия на малка група спортуващи, присвояващи си ролята на горски жандарм.

Също така, настояваме да бъдат взети активни мерки за прекратяване на тормоза към другите граждани и замърсяването на парка, които Димитър Кисьов и групата около него упражняват.


граждани, ползващи за отдих лесопарковата част на Борисовата градина    Свържете се с автора на петицията