Апел към учените в България

Подготвяното решение за закриване на Фонд „Научни изследвания“ е още една стъпка към закриване на науката в България. От дълги години реалният ефект от управлението на науката в страната ни е унищожаване на добрата наука и заместването ѝ с наукоподобни и даже откровено ненаучни занимания. Освен управленската некомпетентност, вероятният мотив е и да се развържат ръцете на чиновници и техни протежета с научни титли или без тях за свободно грабене на държавни средства, предвидени да се отчитат като „средства за наука“, както и преобразуването на европейското научно финансиране в средства за лично обогатяване.

Има фраза, приписвана на Сталин: „има човек - има проблем, няма човек - няма проблем.“ Нейна перифраза точно характеризира целта на сегашното готвено престъпление. А именно, да се затрият следите от многогодишното източване на фонда чрез неговото закриване.

Ако продължава досегашното мълчание, дори тайните занимания с наука ще бъдат забранени. Спомнете си Рей Бредбъри, който предвиди забраната на книгите, символ на науката.

Предлагам учените, които искат да има наука в България, да се обединят зад следните предложения:

 

1. Да се извърши пълна финансова, юридическа и научна проверка на Фонд „Научни изследвания“  поне за последните 10 години, както и на Иновационния фонд. Нека това да стане под надзора на Европейската комисия и Европейския научен съвет, които да посочат външни и вътрешни ревизори за всички дейности. Нека за нарушенията и адекватното им санкциониране да се произнесат европейски експерти и България да се задължи да изпълни предписанията.

 

2. Фонд "Научни изследвания" да бъде изцяло отделен от МОН, да бъде напълно освободен от всякакви зависимости от други отделни министерства и да се преобразува в "Национална научна фондация", директно подчинена на Министерския съвет. Новата фондация да обслужва истински научни изследвания. Структурата и целите на фондацията да следват примера на аналогичните фондации във всички цивилизовани страни по света, в частност, страните от Европейския съюз.

 

Ако горните предложения се реализират, едва тогава можем да повярваме, че се правят опити за издигане на науката в страната на ниво, достойно за европейска държава.