Апел към учените в България

Свържете се с автора на петицията

Тази тема за дискусия е автоматично създадена с петицията Апел към учените в България


Гост

#1

2013-11-08 09:55

Няма ли наука в България – просто няма да има България. Съмнява ли се някой учен в това? Осъзнават ли управляващите България днес това?

Гост

#2 Разрушаването на науката – малоумието удържа пълна победа

2013-11-08 10:05


Гост

#3

2013-11-08 10:05

Когато се наруши баланса (равновесието) при взаимоотношенията между хората, това не е добре.СИТУАЦИЯТА В СТРАНАТА Е ТОЧНО ТАКАВА.

Гост

#4

2013-11-08 10:19

Това, което се случи с Фонда е закономерен резултат на това, което се случи с държавата. Проточилият се посттоталитарен период доведе до установяване на политически модел, копиран от друга държава - модел със симбиоза между мафията (изкуствено създадените олигарси) и политиката. Мафията разпределя територията си и, ако някой от олигарсите влезе в чужда територия, наказанието е жестоко. Примерът с подпредседателя на Народното събрание Бисеров е особено красноречив. Затова не хранете илюзия, че нещата с Фонда ще се оправят - това може да се случи само, ако България се върне на европейския си път на развитие - без олигарсите, партиите, които се държат като секти и декларативната демокрация "всеки има правото да протестира, но така, че да не пречи на другите", например всеки може да отиде в една далечна гора и да вика колкото си иска, но само, ако е сигурен, че наоколо няма други, които не споделят неговите мнения и неговият протест няма да предизвика душевни терзания в тях.


Гост

#5

2013-11-08 13:43

Науката и научните изследвания са важна част от обществения и икономическия живот в България. Имам много познати, занимаващи се в тази област и съм наясно с трудностите, стоящи пред тях. За да има повече наука в нашата страна, подпишете тази петиция!

Гост

#6

2013-11-08 15:33

Подписвам се безусловно под двете искания в петицията. Не мога обаче да приема, че сливането на фонда за наука и фонда за иновации непременно означава „закриване на първия“. Сливането и създаване на нова агенция считам по принцип за правилно решение. А дали новата агенция ще заработи правилно зависи от това какви ще бъдат правилата й на работа и кой ще я ръководи. Т.е. дали научната общност ще успее да изиска общоприети правила и качествено ръководство. В днешното издание на в. „168 часа“ (стр. 19) съм написал статия, която надявам се ще възприемете като принос към тази борба. (За съжаление статията все още не е он-лайн. И още едно уточнение: предложението агенцията да бъде починена като възможност на Министерстото на финансите естествено не е мое, а се е появило при редакцията на статията.) О. Йорданов, Институт по електроника, БАН.


Гост

#7

2013-11-08 15:41

Различните държави си имат ралични по сила и публичност мафии, Българската мафия си има една държава?!
Колкото по- необразовани хора има толкова по- лесно се печелят избори. Да не говорим за влиянието на вестници, телевизии и т.н.. Браво на студентите!!!
Позор за ректорите.


Гост

#8

2013-11-09 11:43

Подписах с убеждението ,че е нужна радикална промяна,която по същност следва да дава гаранции за пълна прозрачност за контрол в изпълнение на принципи и правила гарантиращи :1.Прогреса на заложени и приети приоритети за науката у нас.2.Спешно разкриване "Държавен фонд за рискови инвестиции" насочени за бързото разработване без загуба на време и внедряване в производство на патентовани технологии конкурентно способни на световния пазар.Те само произвеждат принадена стойност,разкриват нови работни места и се наричат само тогава иновации.3.Ръководители на съответните иновативни стратегически направления в науката/нормативна уредба в САЩ/ се избират на основание само на документиран приоритет доказуем с най-много признати патенти по темата и/или направлението.Само така в подбора за финансиране на проектите няма да могат да действат с такава сила субективизма,политическите протекции , задкулисните игри,корупцията и други спиращи нормалния ход на прогреса на държавата и обществото ни .Само тогава качествените специалисти няма да бягат в чужбина , а тези заминали ще започнат да се връщат у нас.Доц.Д-р В.Манев

Гост

#9

2013-11-11 06:42

1. Основният проблем и тука е политически - политическата мафия у нас не може да си представи, че ще трябва да управлява такава каца с мед, без да може да налапа половината. Те така постъпват досега с всички аналогични фондове - пътни, земеделски и т.н. Но учените не можеш ги прегази така лесно. Поради тази причина нямаше и оперативна програма "Наука".
2. На български е прието да се казва Фондация, а не фонд. "Фонд" е прието в руски език.
3. Създаването и правилното функциониране на такава фондация изисква добросъвестност и много технологични умения, които у нас ги няма.
А у нас е така: Ако си добросъвестен - не си компетентен, и обратното.

Гост

#10

2013-11-11 13:33

Научни школи, завоювали международно признание се създават трудно и дълго. Липсата на адекватно финансиране на науката през последните десетилетия обезкуражава младите хора, които биха се посветили на научна работа и застрашава съществуването на малкото доживяващи времето си подобни групи. Ако фондът за научни изследвания не се запази и не заработи в най-близко бъдеще както трябва, няма да има на кого да предадем щафетата. Оставим ли да загине това, което още имаме, възстановяването му ще ни струва много по-скъпо.
Емил Хорозов

#11 Вижте Решение на прокуратурата

2013-11-15 11:04


Гост

#12

2014-01-08 21:43

Всичко си е правилно; дано да има поне малък ефект в/у дебилите, които държат държавицата в "мъртва" хватка.

Гост

#13

2014-01-15 15:26

Без наука в България скоро България ще се прости с най-умните си и будни граждани!
Срамно е да допуснем закриването на Фонд "Научни изследвания".