За Туристическа Полиция

Ние, лицензираните професионални екскурзоводи вписани в регистъра на Министерство на Туризма питаме кога Наредба №1 от 5.01.2016 на МТ, с която се уреждат изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" действително ще влезе в сила, а не формално? Как и кога ще започне да се спазва контролът върху чужди лица, които водят туристически групи по обектите, и които очевидно не са лицензирани, но упражняват на практика тази дейност, за която в Регистър на екскурзоводи, планински водачи и ски учители те не са вписани?

Около 1300 екскурзовода платиха по 125 лв., за да бъдат вписани в този регистър на Министерство на Туризма, но същото това Министерство на Туризма реално не спазва собствените си разпоредби?

Защо все още въпреки съществуващата Наредба от преди една година в настоящия сезон 2017 нещата не се регламентирани, както е в други страни като Турция, Румъния, Албания, Италия, Гърция и др. На всички ни е ясно, че КЗП не може да следи и реагира адекватно за спазването на Наредбата. В сайта на МТ е посочено, че се приемат сигнали, но докато този сигнал се получи, нарушителите вече отдавна са напуснали страната ни. Искаме да се въведе туристическа полиция, която да въведе ред и докаже, че тази Наредба не е в сила само формално, а действаща.

Министерство на Туризма вече загуби достатъчно след като не предприе събиране на глоби от нарушителите в настоящия сезон 2017. Всъщност как това министерство спазва собствените си разпоредби и какви са резултатите от тях?

 

  Имаме много въпроси към Вас, г-жо Ангелкова, и най-вече кога ще чуете гласа на хората, които се занимават с културен туризъм, които са лицето на България, които също имат право на защита на труда си и смятат, че държавните институции би трябвало да защитават националните интереси, особено след като се издават подобни Наредби!

Ето как в Албания още от границата посрещат туристите и страната защитава националните си интереси!

20046679_10213608672513987_7150828370247770806_n1.jpg


Екскурзоводи в България вписани в Регистър на МТ    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Екскурзоводи в България вписани в Регистър на МТ да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook