За оставане на Математическата гимназия в настоящата й сграда

ДО

ГОСПОЖА АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДО

ГОСПОДИН ИВАН ВЕЛИКОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ

С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНЪР

гр.ВАРНА

ДО

ГОСПОДИН ИВАН ЛУКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВАРНА

ДО

ГОСПОДИН ИВАН ПОРТНИХ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ДО

ГОСПОЖА ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА

НАЧАЛНИК НА РИО ВАРНА

ДО

ГОСПОЖА ЛИЛИЯ ХРИСТОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

„ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“

ДО

ГОСПОДИН СЛАВЧО СЛАВОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

ДО

ГОСПОЖА ВАЛЕНТИНА СОФРОНИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА

ДО

ГОСПОДИН КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас със станалия печално известен проблем за сградата на МГ “Д-р Петър Берон” – гр.Варна. Прекалено дълго този въпрос не намира своето решение, а само след дни, предстоят заседания на комисиите по образование и собственост и стопанство и Общинския съвет при Община Варна.

Тъй като до настоящия момент зад формулировката “оптимизация на училищната мрежа” се криеше очвидната липса на ясна и мотивирана концепция от страна на Община Варна по решението на въпроса, това в крайна сметка доведе до нечувано противопоставяне между родителите и децата на две общински училища ОУ“Захари Стоянов“ и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“. С настоящото заявление се обръщаме към Вас с надеждата, че най-сетне ще се подходи адекватно и рационално, като обръщаме внимание на следните детайли:

МГ “Д-р Петър Берон” вече е била местена през 1978 год. и сградата, в която се помещават днес двете училища, е построена именно за целите на тази гимназия;

През годините на принудителното съвместно ползване с ОУ „Захари Стоянов“ разпределението на материалната база винаги е било 60:40 в полза на МГ„Д-р Петър Берон“, което означава, че гимназията е правила по-голяма инвестиция от предоставените й средства;

През тежките години на прехода, в които общинските средства за образование не достигаха, тази сграда е поддържана и подобрявана със средства на родители, бивши възпитаници и други дарители;

Към момента сграда, предвидена за 1000 ученици, се ползва от над 2000 ученици, като сме убедени, че при наличие на добро желание и прилагане на подходящите управленски практики въпросът може да намери своето разрешение веднага. Чрез бездействието си Регионалният инспекторат по образованието, Министeрство на образованието, Комисията по образованието към Община - Варна, допуснаха да се случи такъв конфликт, довел до негативни последствия.Пряко противопоставяне на деца от ОУ”З.Стоянов” и МГ, включително и заплахи за нападения от страна на ученици от Спортно училище, конфронтации между родители и учители.

Сградата е оборудвана със скъпо струваща електронна техника и компютърни системи за целите на обучението на младите математици, информатици и физици. Само преди две години на територията на МГ “Д-р Петър Берон” бе изградена и нова многофункционална сграда с компютърни кабинети. Ако бъде допуснато преместването на гимназията в друга сграда, която не отговаря на съвременните образователни изисквания на тези профили, простата аритметика сочи, че принципалът ще трябва да осигури средства в размер на над 700 000 за демонтажа, преместването и монтажа на техниката и системите за сигурност, както и окабеляването и редица други съпътстващи скъпо струващи дейности, което е необоснован и никому ненужен разход;

При наличието на постоянно повишаване на търсенето на IT-специалисти. МГ „Д-р Петър Берон“ вместо да увеличава броя на подготвяните специалисти в тази сфера е принудена да преобразува актова зала в класна стая, а три паралелки изобщо да не разполагат с класна стая и да са принудени да обикалят на принципа “летящ клас”. Отделно от това гимназията разполага с единствен физкултурен салон, в който през студените месеци влизат по три паралелки на час, което на практика обезсмисля занятията по ФВС и на трите класа.

При повдигнатия сега въпрос с оптимизацията на училищната мрежа стана ясно,че на 21.06.2012 г., независимо от нуждата от училищна сграда, Общинският съвет предоставя с договор за ползване на държавното Спортно училище сградата, в която то се помещава(тъй като тя е общинска), като това училище е държавно. Държавните училища се помещават в държавни сгради, а общинските училища - в общински сгради. Всичко това става в момент, когато ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ в нашия град ни залъгват как проблемите между двете училища ще бъдат решени. КОЙ И КАК Е разрешил това да се случи? НИЕ ИСКАМЕ ТОЧЕН И КОНКРЕТЕН ОТГОВОР!

Нека Община Варна и Министерството на образованието се разберат кои са празните държавни сгради/бази/,които могат да се предоставят на държавните училища,а общината да разполага свободно с базите си при тази оптимизация.

Нашите деца са възпитаници на гимназия с традиции, която се е доказала и утвърдила през годините не само с образователната, но и с извънучилищната си дейност. Успехите на учениците на МГ „Д-р Петър Берон“ в национални и международни състезания, олимпиади, математически форуми са неизброими както на национално, така и на международно ниво. Тези успехи са гордост за децата ни и издигат престижа не само на гимназията, но и на града и родината ни.

Уважаеми дами и господа,

В името на нормалния учебен процес в МГ „Д-р Петър Берон“, в защита на конституционните права на всяко дете да бъде обучавано в нормална среда с настоящото категорично заявяваме, че нямаме никакви намерения да напускаме собствената си сграда. Необходимо е сградата да бъде предоставена изцяло за самостоятелно ползване и управление от МГ „Д-р Петър Берон“, като на ОУ „Захари Стоянов“ бъде предоставена /построена/ друга подходяща за основно училище сграда. Всичко това трябва да стане с решение не по–късно от 30.11.2013г., за да може да се създадат условия за развитие на МГ, за спокойна и адекватна работа на ученици,учители и родители.

Като заявяваме твърдото си намерение да не отстъпваме от позицията си, молим за подкрепата на всеки отговорен и здравомислещ управник и оставаме с уважение:

ИНИЦИАТИВЕН РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ

ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

„Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР.ВАРНА

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че dimitrova ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...