Да защитим художествената гимназия в София!

ПИСМО ДО

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОИЛ БАНОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

 

Относно:

Предложението за типов учебен план за специалностите в НУИИ “Илия Петров”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С това писмо се обръщаме към Вас, за да изразим несъгласието си с част от промените предложени в типовият учебен план за обучение в НУИИ "Илия Петров". Не се съмняваме в нуждата от единна система за регулация на училищния процес що се отнася до общообразователните предмети. Разбираме и регулациите относно броя часове, от които зависи легитимността на издаваните от училището дипломи. Но не може да не буди недоволство и тревога тенденцията за постоянното намаляване на часовете по специални предмети, особено в по-високите класове. Също така, за нас е недопустимо премахването на творческите практики в 8-ми и 9-ти клас без аргументация, като се има предвид, че пленери има дори в 6-ти и 7-ми клас на училищата с разширено преподаване на изобразителни изкуства. Вярваме, че се стремите да повишите качеството на образованието в специализираните училища и се надяваме да преразгледате предложеният учебен план,  който в този вариант ще доведе до точно обратния ефект. Извън покриването на задължителните нормативи, смятаме, че не трябва да се налагат общи правила за провеждането на заниманията в различните по тип специализирани училища. Това е против спецификата им и ще влоши качеството на обучение в частност на НУИИ "Илия Петров".

Нашите конкретни предложения са:

1. Промяна на баланса в разпределението на часовете, като в по-високите класове да се предвидят повече часове по специални предмети. Така учениците ще бъдат по-добре подготвени за бъдещото си професионално развитие, както и за продължаването на обучението си в академиите и висшите училища.

2. Творческите практики - пленери да останат задължителна част от обучението на учениците във всички класове. Учебно-творческите практики, освен дългогодишна традиция са и незаменим елемент в обучението в НУИИ. 

НУИИ “Илия Петров” е училище с големи традиции, чиито ученици в последствие се реализират като успешни художници, режисьори, сценографи, архитекти и дизайнери.

Като бивши и настоящи ученици, преподаватели и професионалисти в различни сфери на изкуствата сме запознати с процеса на обучение и сме съпричастни с проблемите на училището. Силно препоръчваме да се съобразите с предложенията ни. Изразяваме желанието си да излъчим представители, които да участват в работни групи или под друга избрана от Вас форма, с цел изработване на бъдещи учебни планове, които да са адекватни и съобразени със спецификата на НУИИ “Илия Петров”. 

 

С уважение,

долуподписаните:

Подпишете тази петиция


Или

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван на нашия сайт. Въпреки това, авторът на петицията ще вижда цялата информация, която ще предоставите в този формуляр.

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.
Facebook