За честни избори в Неврокопска епархия

П О Д П И С К А

против опитите за опорочаване на епархийските избори за Неврокопски митрополит на 12 януари 2014 г. и срещу противоуставните и противоканонични искания за подмяна на епархийски избиратели

С настоящата подписка изразяваме нашата категорична воля да не допуснем опитите на определени заинтересовани среди да опорочат епархийските избори за Неврокопски митрополит на 12 януари 2014 г. чрез противоуставни и противоканонични искания за подмяна на редовно избраните епархийски избиратели. Проведените при приснопаметния митрополит Натанаил избори за епархийски избиратели са в пълно съответствие с Устава на БПЦ - тяхната легитимност е призната, не е оспорена в сроковете и по реда, предвидени в Устава на БПЦ и процедурата е приключена. Опитите да се оспорва със задна дата този избор съставлява грубо погазване на Устава на БПЦ, още повече, че вече е открита изборната процедура за нов митрополит.


За честни избори в Неврокопска епархия    Свържете се с автора на петицията