Да защитим името на Бърдарски геран

ПОДПИСКА

от жителите и наследниците на жители на селата

Бърдарски геран, Гостиля, Асеново, Драгомирово и Брегаре

Ние сме банатски българи, потомци на участниците в Чипровското въстание от 1688 г., които след погрома на въстанието се заселват в областта Банат, тогава част от Австро-Унгарската империя. След Освобождението на България през 1878 г., те се завръщат и основават пет села – Драгомирово, Гостиля, Брегаре, Асеново и Бърдарски геран. Днес общността на банатските българи живее на територията на три държави – България, Румъния и Сърбия. С гордост и с преклонение съхраняваме борческия и свободолюбив дух на предците си, както и техните традиции, култура, фолклор и родова памет.

Бърдарски геран е най-голямото село на банатските българи в България, известно като „столицата на банатските българи в България“, което пази богата история и е истинско огнище за развитие на културата на общността.

С настоящата подписка изразяваме своето възмущение и протест относно следното – на 14 май 2012 г. и още веднъж няколко дни по-късно, по Нова телевизия са излъчени две серии от сериала “Женени с деца”, аудиовизуално произведение по смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за радио и телевизия. Произведението е “дело” на дружеството “Нова броудкастинг груп” АД. Въпреки че в началото на сериала се появява надпис: “Женени с деца” е художествена измислица и няма връзка с реални лица и събития”,  репликите между героите, както и в рекламата на сериала в Интернет недвусмислено се използва името на “село Бърдарски геран, Врачанско” в следния контекст:

Човек винаги си мисли най-лошото, но ти успяваш да го изненадаш. Оценявам дарбата ти да намираш най-евтините хотели, но Бърдарски геран, Врачанско...

Цвети, хайде моля те да не съдим за мястото по името му. То по тая логика никога нямаше да се докоснем до невероятния чар на Дивотино. А пред Бърдарски геран Дивотино е като виентамските общежития.

Ние сме цървули, за това отиваме в Бърдарски геран.

Извинявайте, в брошурата пише, че има телевизор. - Имаме, има да, един в селото ....

Имате ли интернет? Имаше да, имаше един интернат, но го закриха.

И тук има вода – геран, ако не знаеш, значи кладенец.

Ти забеляза ли как ни зяпат, все едно сме вечерята им.

Имате ли нещо за ядене или трябва да изчакам и жътвата да мине?

По-кротко, сестра ми, дори селяците имат чувства.

Другите ходят на Слънчев бряг, а ние сме при Белчо и Сивушка. Тука няма живот.

Много мило, сестра ми, да ме оставиш по здрач с върколаци!

Ти миришеш по-хубаво от всички останали тук.

Хареса ти нещо тоя пущинак, а?

Крайно време е да се махнем от тая кочина.

Вие ще ме изчакате там с ония овцелюбци.

Майка всеки ден му повтаряше, че хотел в тоя пущинак е като хотел в тоя пущинак.

-Ти знаеш ли кой е този човек ,бе?

-Убиеца.

-Обаче в Бърдарски геран той е по-известен като човека, който познава Годжи.

-Гражданче, Бърдарски геран е скапано място. Нямаме си дори селски идиот. Имаме само две неща – сериен убиец и човека, който познава Годжи.

Считаме, че цитираните реплики, използвани в конкретния контекст, стилът, езикът, сюжетът, многократното споменаване на “село Бърдарски геран, Врачанско” обижда персонално всеки един от нас, обижда нашите майки, бащи, предци, обижда духа, културата, традициите и фолклора, които съхраняваме и разпространяваме през вековете. Считаме, че излъченото е квалифициран случай на обида по смисъла на чл. 148, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 146 от Наказателния кодекс. Считаме, че излъченото е в нарушение на принципите на чл. 10 от Закона за радиото и телевизията.

Настояваме ръководството на Нова телевизия, както и производителя на сериала “Нова броудкастинг груп” АД да се извини на общността на банатските българи в България по общодостъпен и адекватен начин.

Въпреки предприетите действия от страна на кмета на с. Бърдарски геран и търсенето на съдействие от Съвета за електронни медии, до настоящия момент не сме получили адекватно обяснение, съответно извинение относно циничното използване на името на с. Бърдарски геран. Получихме, чрез СЕМ, неудовлетворително обяснение от юрисконсултка на производителя, че сериалът “няма връзка с реални лица и събития”.

Претендираме, че името Бърдарски геран е истинско, както е истински българин всеки един от нас:


Жители на Бърдарски геран    Свържете се с автора на петицията
Facebook