Искаме си водата - непрекъсната, чиста и безопасна!

petition_water.jpg

 

Ние, подписалите тази петиция, искаме да заявим следното:

1. Всеки гражданин има право на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност. Това е приоритет на държавната политика и на политиката, осъществявана от органите на местно самоуправление.

2. Считаме функционирането на деривационните канали Искрецки и Сребърна-Гински от каскадата Петрохан в сегашния си вид за абсолютно незаконосъобразно. Използването на каналите за отклоняване на водата за производство на електроенергия, без да се изпускат определените от закона екологични оттоци по естествените пътища на реките от Понорското плато, ограничава правото ни на достъп до вода за питейно-битови нужди в периодите на маловодие, застрашава националната сигурност на страната и уврежда екосистемите по пресъхналите речни корита.

3. Категорично настояваме за преустройство на всичките водохващания по деривационните канали в първоначалния им законосъобразен вид. За да може естествено и неконтролируемо да се осигурява екологичния отток и в периодите на маловодие водата да си върви по естествените планински речни корита, за да захранват с вода Искрецките и Годечки извори, използвани за питейно-битово водоснабдяване на гр. Своге, гр. Годеч, с. Искрец, с. Свидня, с. Церово.

4. Не можем да приемем и сме категорично против извършването на дейности по проучване и добив на полезни изкопаеми в карстови райони и във водосборната област на реките, захранващи с вода Искрецките и Годечките извори, използвани за питейно-битово водоснабдяване. Сондажните и взривни дейности ще доведат до срутвания и затлачвания, като прекъснат достъпа ни до вода. Такива дейности в карстов район с доказани уранови минерализации всред скалите ще доведе до замърсяване на подземните води по платото и оттам - на питейните водоизточници за общините Своге и Годеч. Същото се отнася и за водите, които се отклоняват от деривационните канали на каскадата Петрохан и отиват в язовир Среченска бара, откъдето се използват за питейни нужди в Северна България.

5. Апелираме представителите на всички български институции, съобразно своите правомощия, без забавяне да предприемат адекватни действия срещу всеки, който поставя своя личен и/или финансов интерес в противовес на правото на достъп до вода на всеки гражданин.

6. Искаме си водата - непрекъсната, чиста и безопасна!


Граждани от засегнатите райони    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Граждани от засегнатите райони да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...