За връщане на задължителната наборна служба

Да се върне задължителната наборна служба!