ВОДА за гр.МЕЗДРА!!!

До:

1. Управител на ВиК - гр. Враца (Ангел Престойски)

2. Ръководител-район на ВиК - гр. Мездра (инж. Николай Рашев)

3. Кмет на община Мездра - Иван Аспарухов

4. Общински съвет на гр. Мездра

 

П   Е   Т   И   Ц   И   Я

В подкрепа на правото на гражданите от гр. Мездра на качествено водоснабдяване

 

В продължение на десетилетия в града ни има сериозен проблем с водоснабдяването. С времето проблемът се влошава, което е очевидно за всеки, живеещ или дори – гостуващ в Мездра. Без да има официален режим на водата, поне няколко дни в седмицата ние нямаме вода, което причинява  освен дискомфорта на домакинствата, също така и повреди в техника, ползваща вода.

Ние, гражданите на гр. Мездра, заявяваме, че това положение е напълно неприемливо за нас!

Писна ни да наливаме вода в шишета и туби, писна ни да ни спират водата постоянно, без да имаме никаква представа за колко време е спряна този път, писна ни да плащаме като изразходвано количество вода въздуха, преминаващ през тръбите и водомерите ни с всяко спиране на водата.

НАСТОЯВАМЕ  проблемът да бъде решен в най-кратки срокове!

Да започне подмяна на водопреносната мрежа в града ни, която да бъде поетапно планирана и разчетена във времето с ясни срокове, като процесът по нея да бъде лесно проследим за гражданите чрез създаване на сайт и информационно табло в общината, където да  става видимо до къде е придвижен процесът и доколко се работи по решаването на проблема!

НАСТОЯВАМЕ подмяната на водопреносната ни мрежа да бъде приоритет за управлението на града и общината!

НАСТОЯВАМЕ при подмяната на водоснабдителната мрежа да се създаде възможност при авария да се спира водата във възможно най-малък периметър около мястото на аварията.