Чиста вода за Шумен

Dobo_logo1.jpgКазвам се Добромир Драев, общински съветник в Общински съвет гр. Шумен. Повече от 8 години се боря срещу монопола на ВиК Шумен и срещу геноцида, който се извършва от този оператор срещу гражданите на Област Шумен. Анализирал съм стотици материали, които доказват неправомерните действия на ВиК оператора. Сезирал съм Главния Прокурор на Република България, подавал съм сигнал до Върховна Касационна прокуратура, Окръжна Прокуратура Шумен, ДАНС, Общински съвет Шумен, Община Шумен, бившия и настоящия кмет на Общината, до четирима областни управители на административна област Шумен, трима министри,  двама Председатели на ДЕКВР (КЕВР), петима зам.министри и още редица други институции и служби. Водил съм протестите през 2013-та година в гр. Шумен. Преговарял съм с държавната администрация, събирал съм данни чрез законноустановени начини, искал съм достъп до информация, разпитван съм от специални служби и икономическа полиция. 

 

На последните избори заявих своето желание да бъда част от Общински съвет Шумен и бях избран с преференции от 41-во място и се заклех, като общински съветник. По време на моя маднат, внесох пет пъти до Общински съвет Шумен, докладна записка за създаване на временна комисия, която да вземе мерки относно проблемите на ВиК оператора в Шумен. И пет пъти предложението беше отхвърлено от по-голямата част на общинския съвет. Общински съвет Шумен категорично отказва да приеме, че в Община Шумен има проблем с водата, така наречена "питейно-битова". Не мога да приема нито един довод, от никоя партия или човек, обяснявайки ми, че проблемите на ВиК Шумен не са толкова сериозни, а напротив, че те са видимо поправими и просто трябва да се увеличи цената на водата към абонатите, за да има ВиК Шумен достатъчно финансов ресурс да управлява целия процес. Обясняват ми, че не разбирам и нямам компетенции, но никой не ми отговаря на елементарни въпроси. Използвам всички законови методи и техники да спра повишаването цената на водата в област Шумен защото тя ( цената ) не само е висока, но и не отговаря на съотношението "цена-качество".

 

На 29 юни 2017 г. в дневния ред на Общински съвет Шумен, ще бъде разгледана точка за съгласуване на бизнес плана на ВиК оператора за следващите 5 години. В него ясно и точно се вижда рязкото покачване на цената на водата към потребителите, без никакво мотивирано обяснение. Ако Общински съвет Шумен съгласува този бизнес план ( т.е. общински съветници гласуват "ЗА") Шумен и цялата област през следващите 5 години ще получи пореден шамар от монополистите, а именно ВиК Шумен. Мога да пиша още много, като увод към тази подписка, но мисля, че всеки гражданин на Шумен е достатъчно наясно с видимите проблеми с "питейно-битовата" вода в Шумен и може по собствена воля и желание да вземе решение. Напълно съм насяно, че една подобна подписка няма юридическа стойност и не може да повлияе директно на гласуването в Общински съвет Шумен, но аз вярвам, че шуменци един път завинаги трябва да кажат "НЕ" на терора спрямо тях.

С оглед на всичко написано по-горе предлагам: всеки шуменец, който иска да се промени нещо в този град, да подкрепи тази подписка и да я разпространи до свои приятели и съмишленици.   

 

 

ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА   

 

 

Аз, гражданин на Република България, гражданин на гр.Шумен  настоявам:

 

 

1. Общински съвет Шумен да НЕ съгласува Бизнес плана за следващите 5 години на ВиК Шумен ООД, гр.Шумен!

2. Общински съвет Шумен да създаде нарочна комисия, която да анализира проблемите на ВиК Шумен ООД, гр.Шумен и да търси отговорност от виновните лица! 

3. Общински съвет Шумен да създаде нарочна комисия, която да анализира двата проекта така наречени ИСПА 1 и Воден цикъл 2 и да търси отговорност от виновните лица!     

 

 

Подписвам подписката по собствена воля и желание!

 

 

За контакти:

Профилът ми в Facebook