Петиция срещу високите цени на водата в Хасково

Тази петиция е създадена в отговор на  предложението за нови цени на водата в Хасково.

Целите на петицията са:

  • Нормализиране на цените и повишаване на качеството на услугите на ВиК Хасково
  • Привличане на внимание на държавните органи
  • Наказателна отговорност за ръководството на дружеството
  • Да се поиска ясен отговор защо се налага повишаване на иначе скъпата цена за питейна вода

Авторите на петицията целят да се постигне обществен дебат и управляващите да вземат отношение и мерки.

Авторите на петицията се надяват виновните за състоянието на дружеството да понесат отговорността и да понесат наказания за действията си, довели до увеличаване на разходите за вода на жителите на гр. Хасково.

За справка на http://www.dker.bg/pagebg.php?P=401&SP=405 може да се намери информация за цените на водата в цяла България - дори преди увеличението на цените, гражданите на гр. Хасково заплащат една от най-високите цени за питейна вода в страната.