ОТВОРЕНО ПИСМО ДО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА Шесто основно училище „Св. Никола” гр. Стара Загора, КОЛЕГИ и ПРИЯТЕЛИ

https://www.facebook.com/100024679354478/videos/pcb.431007377731904/430997877732854/?type=3&theater

Заблечло_агънце_2019_трета_награда.jpg
В края на учебната година, след тържества, гордост и удовлетворение от постиженията на нашите деца, радостта ни бе силно помрачена, когато изумени узнахме, че любимата ни учителка г-жа Радостина Бончева Петкова не е в списъка на учителите, водещи паралелки в ПЪРВИ КЛАС през следващата учебна година. Директорката на училището я отстранява. Без обяснения. Причини – неизвестни и засега неформулирани в писмен вид. Г-жа Бончева е учител с 30 години преподавателски опит  https://www.facebook.com/profile.php?id=100024679354478  , с изграден авторитет сред ученическата и родителската общност, с висок педагогически и граждански морал. Обичана и предпочитана учителка от деца и родители, просветила стотици български деца, подготвила ги в началните им стъпки в образованието и в живота. Вдъхновен хореограф, тя създаде ТС „Българче”, заразявайки с любов към българския фолклор и народни танци своите ученици, заедно с които постигнаха много успехи, спечелиха престижни отличия и награди, с които прославят любимото училище. През целия си професионален път г-жа Бончева преподава знания, изгражда умения и възпитава нашите деца в честност, трудолюбие, доверие и  респект към българското училище и неговите стопани – учители и ръководство. Днес тези деца стават очевидци как професионализмът, трудът и успехите са грубо поругани, смачкани, унизени, вместо да получат заслужено признание и оценка. С това послание ги пращаме в живота, убивайки чистите им пориви и вярата им в доброто. Ние – родителите на нейните възпитаници, без колебание заставаме зад нашата учителка г-жа Радостина Бончева, за да я подкрепим и да се обявим против извършването на една явна несправедливост и огромна грешка от страна на ръководството на училището.  Вярваме, че изразеното от нас мнение има значение и ще бъде уважено. Убедени сме, че в България достойни учители като г-жа Бончева все още има и те трябва да бъдат съхранявани, ценени, уважавани и стимулирани и е престъпление от страна на обществото ни да позволим те бъдат злоумишлено тормозени и унищожавани! Настояваме решението за отстраняване на г-жа Радостина Бончева https://www.facebook.com/profile.php?id=100024679354478 да бъде отменено, за да може от 15 септември тази обичана и уважавана учителка отново да посрещне своите първокласници, да преподава в спокойна и продуктивна учебна среда в своето училище, което е и наше общо училище.   гр. Стара Загора 06.06.2019 г.


ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ VI-то ОУ „Св. Никола” гр. Стара Загора    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ VI-то ОУ „Св. Никола” гр. Стара Загора да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...