Петиция за разрешаване ваксината на Коули в България

ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПЗАВАНЕТО,ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА към Министъра на Здравеопазването

 

.....................................

ДОКТОР МАТЕУС РАТ

.......Продажбата на лекарства  срещу страничните ефекти на химиотерапията- това е е огромния бизнес на фармацевтическите компании. Химиотерапията, после-лъчетерапията, после-страничните ефекти. Тези последните пък предизвикват нови онкологични заболявания и други болести, поради което трябва да купувате нови лекарства. Тези нови лекарства пък предизвикват свои странични действия,така че  отново  трябва да купите нови лекарства. Този механизъм прилича на машина за печатане на пари. Днес аз трябва да ви шокирам- и аз ще го направя. Помислете : защо и е на фармацевтичната индустрия побеждаването на онкологичните заболявания, ако само за удължаването им само в САЩ ежегодно се печелят сто и осемдесет милиарда долара? Какъв може да им бъде интереса? Досещате ли се? Аз- да.

Ето какъв е интересът. Единствената причина, поради която  ракът и до този момент е равнозначен на смъртна присъда, се крие в тези милиарди долари ,които фармацевтичните компании заработват чрез продължението на епидемията на онкологичните заболявания......

Ако не желаете Вие и вашите близки да се въртите в този порочен кръг , моля подпишете следната петиция - тя е за разрешаване прилагането на метод открит и действащ много преди да се появят химио и лъче терапията , резултатите от прилагането на тази ваксина са документирани , но самата ваксина не може да бъде патентована и съответно от нея не може да бъде печелено , което я праща в забрава.

http://www.damninteresting.com/coley%E2%80%99s-cancer-killing-concoction/

......................................................................................................................................................................................................................

 

I. Актуално състояние на проблема

През 2005 г. е създадена канадската лаборатория MBVax Bioscience, която на основата на съвременното разбиране на туморната имунология усъвършенства и оптимизира добре известния в средата на миналия век Coley Fluid и създава препарата MBVax Coley Fluid, както и специализиран протокол за администирането му. В настоящия момент MBVax Coley Fluid е експериментално лекарство, което не е регистрирано в нито една държава. Въпреки това, в съответствие със собствените си здравни законодателства и поради изключително оптимистичните прогнози, много страни са го разрешили за лечение на напреднали метастатични тумори и за пациенти, за които конвенционалните методи са изчерпани. По предоставена ни от производителя информация, това са САЩ, Великобритания, Швейцария, Германия, Австрия, Ирландия, Израел, Китай, Мексико, Парагвай, Южна Африка, и Бахамите.

MBVax Bioscience координира програма за милосърдно приложение, съгласно която лекарственото средство сепредоставя безвъзмездно на лекари, усвоили клиничния протокол и получили право на доставка и приложение, в съответствие с местните регулации. Оригиналният текст на това кратко представяне и обширна допълнителна информация можете да намерите на сайта на производителя

 

II. Административни проблеми

В поредица от писма до Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и комисията по здравеопазване на Народното събрание сме информирали здравните власти за високата лечебна ефективност на MBVax Coley Fluid. Съгласно последните данни на производителя, получавани от клиники, в които препаратът се прилага върху пациенти в последна фаза на метастатичен рак, страдащи от многобройни проблеми от предходно лечение и с изчерпани за стандартната медицина лечебни възможности, са постигнати следните резултати. При 94 % от пациентите е получено общо подобрение, при 70 % е потвърдена туморна регресия и 12 от 68 пациента са получили пълна ремисия (не се регистрира рак).

За съжаление, реакцията на администрацията отново е същата. В кореспонденция с нас и наши пациенти, високопоставени служители като заместник-министър Гергана Павлова и изпълнителен директор на ИАЛ Александър Янков изтъкват най-различни, взаимно противоречиви доводи, обединени единствено от липса на медицинска и юридическа компетентност и стремеж за отказ. Отказ, дори с цената на нарушение на конституционни права и Европейски конвенции.

В началото се позоваваха на липсата на правна рамка за приложение на лекарствения продукт. В последното си писмо Гергана Павлова признава, че съществува административна регулация за лечение с лекарствени продукти като MBVax Coley Fluid, уредена с Наредба No 2 на МЗ от 10 януари 2001 г., но изпълнява старата песен на бившия министър Гайдарски за комисия от трима специалисти от съответното лечебно заведение за болнична помощ с призната специалност по профила на заболяването и протокол по образец съгласно приложението към чл. 2. Текстът на чл.2 на наредбата е следния: ''Лекарствените продукти, които не са разрешени за употреба в страната, могат да се предписват при условие, че са разрешени за употреба в други страни и са предназначени за лечение на редки заболявания или специфични показания, когато лечението с разрешените за употреба лекарствени продукти е без резултат''.

Проблемът е, че онкоболните в последна фаза не страдат от редки заболявания, а спецификата на показанията им се свежда единствено до това, че са оставени без лечение. За съставяне на тричленни комисии по имунология на онкологичните заболявания дори е тъжно да се мисли, особено в периода след насочване за ''палиативно лечение"!

Условията и редът за лечение с неразрешени за употреба в страната лекарствени продукти с животоспасяващи индикации е уреден в Чл.8. (1) на същата Наредба № 2 и за нас е напълно неясно защо здравната администрация упорито не желае да го спазва.

Поради естеството на проблема, засягащ здравето и живота на значителен брой тежко болни хора, считаме за свой граждански дълг да не се съгласим с този бюрократичен и антихуманен подход. Да бъде отказано лечение с животоспасяващи индикации на пациенти, на които здравната система не предлага нищо друго, ние намираме за отвратително, а може би и престъпно!

 

...........................................................................................................................................

и линк към репортаж на БТВ по въпроса

http://www.btv.bg/shows/tazi-nedelia/videos/video/36678920-Edin_netraditsionen_nachin_za_borba_s_raka.html

На 31.08.2011 към 21.00 часа Запрян от клипа на БТВ почина в клиниката в Германия .

Поради липса на средства и надявайки се на положителен отговор  относно ваксината на Коули от МЗ и ИАЛ - какъвто не получи,

за него се оказа твърде късно заминаването му за клиника извън България.

МИР НА ПРАХА МУ.

..........Съвременните здравни системи по правило оказват изключително голяма съпротива на евтините методи на лечение. В историята на медицината има случаи, при които учени откриват много евтини и ефективни начини за лечение, в резултат на което завършват със смърт, със запалване на лабораториите и съсипване на кариерите. В САЩ, където медицинската система е най-комерсиализирана, случаите са най-много. Даже лекарите признават, че медицинската система се самоподдържа с количеството болни, горе-долу по формулата: колкото повече болни, толкова повече лекарства, следователно толкова по-добре. Медицината има два аспекта: хуманен и комерсиален и много индивидуално е в чия глава и в чие сърце какво е надделяло. Дехуманизанизацията й се постига и с клиничните пътеки, които са на практика един конвейр, в който се задраскват квадратчета, но накрая никой не се интересува от ефекта и резултата от лечението. Важното е, че сметката излиза – всички болни се лекуват с една и съща методика, по един и същи начин, изкуството на медицината изчезва, всичко се елементаризира, а лечението е некачествено. Държавата обаче е много доволна, защото всяка стотинка е изчислена, а потоците пари могат да се контролират.

Големият въпрос – какво става с болния – остава по Остап Бендеровски грижа на самия болен.