ОТВОРЕНО ПИСМО ДО СО И Г-Н ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ В ПОДКРЕПА НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА НA ТЕРИТОРИЯТА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР В КВ. КРЪСТОВА ВАДA

До Столична Община  и г-н Васил Терзиев, кмет на Столична община 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО В ПОДКРЕПА НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА УЧИЛИЩЕ И ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР В КВ. КРЪСТОВА ВАДА

 

Уважаеми г-н Терзиев,

С настоящето отворено писмо бихме искали да Ви призовем да подкрепите общността на квартал Кръстова Вада в стремежа ни към просвета и образованост с издаване на заповед за сформиране на работна група и незабавно възобновяване на преговорите за срочно отстъпване на право на строеж върху терен (снимка по-долу) на Драгалевски манастир за изграждане на училище и детска градина в квартала за период от 70 години. Поради спешната нужда от подобно учреждение, считаме за разумно такива да се водят самостоятелно с обхват само за имота в Кръстова вада  с цел постигане на по-бързо съгласие.

В съвременна европейска столица, каквато е София, би следвало всички деца да имат равен достъп до училищно образование. Уви, в бързо-разрастващите се нови квартали на града, в това число и Кръстова вада, това не е факт за стотици деца, които са лишени от правото да се обучават близо до дома си и да изградят своя общност на територията на квартала. Това създава непреодолими трудности за много млади семейства, които са принудени да живеят на ръба на оцеляването в стремежа си да осигурят така нужната педагогическа грижа за децата си с частно образование или да се откажат напълно от идеята да имат деца.

Вярваме, че бъдещето са нашите деца и считаме, че тяхното адекватно развитие в детско заведение е пряко свързано с просперитета на града и страната ни. Към момента достъпът до образование и ранно детско развитие е възпрепятстван поради всеизвестната липса на места в учрежденията. Не на последно място, тези, които  учат в съседни квартали, са принудени на крехка възраст да прекарват време в задръствания, лош въздух и напрежение.

С ентусиазъм и благодарност следяхме преговорите между Столична община и представители на Драгалевски Манастир за срочно преотстъпване право на строеж в имот, собственост на последния (приложена снимка и карта по-долу), за изграждане на училище, детска градина и имот за обществено ползване и бяхме разочаровани да научим, че приключването им към сегашния момент изглежда невъзможно. С настоящето отворено писмо бихме искали да заявим голямата обществена нужда от подобен проект на територията на кв. Кръстова Вада и силната си подкрепа за постигане на позитивен развой в преговорите в най-близко обозримо бъдеще.

Като общност сме готови да съдействаме по всеки възможен начин за постигане на крайната цел.

Уверени сме в мъдрото Ви решение.  2023-06-15-1.jpg


Инициативен комитет кв. Кръстова Вада    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативен комитет кв. Кръстова Вада да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...