В подкрепа на питането за изсичането на дървета на ул. "Белмекен"

ПИТАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

 


Като жители на гр. Костенец изразяваме недоумението и несъгласието си с безразборното изсичане на около 30 дървета на една от централните ни улици – ул. “Белмекен”. На неофициалните питания бяха получени противоречиви отговори – дърветата са стари и изгнили, дърветата пречат на движението, дърветата ще възпрепятстват бъдещите ремонтни действия. С просто око е видно, че не всички дървета са заплаха и има по-природосъобразни начини за вземане на необходимите мерки.
Приложените действия нарушават не само естетическия вид на града, но и естествената околна среда. Изсичането противоречи на гражданските ни права и затова питаме:

1) Защо жителите на града не бяха предупредени за предстоящите действия?
2) Къде са оценките на експертите за състоянието на дърветата?
3) Къде са жалбите от “превозвачите”, които са били “възпрепятствани” от дългите клони?
4) Ще бъдат ли засадени нови дървета и от какъв вид?
5) Ще продължи ли тази акция срещу околната среда?
6) Защо никой от общинските съветници не реагира своевременно?
7) Защо официалният сайт на общината е нефункциониращ, а страницата в социалната мрежа е затворена за публикации, но отворена за ПР-акции на изпълнителната власт?
8) Защо сме лишени от достъпа до информация и от възможността за изразяване на позиция по въпроси, касаещи всички?

Имаме желание на предстоящата сесия на Общинския съвет на 25.09.2014 г. да бъдем изслушани. Искаме официална писмена позиция, мотивираща неправомерната сеч. 
Вярваме, че сме част от демократично общество, в което всеки има своите права и задължения и молим да не се забравя, че в града ни все още има мислещи хора, готови да бъдат коректив на институционализираните действия.
Надяваме се молбата ни да не бъде пренебрегната и въпросите ни да получат убедителен отговор.