Срещу честването на 75 г. от основаването на, така наречената "Народоосвободителната въстаническа армия'

 

 Долуподписаните граждански лица и организации изразяваме своето несъгласие и протест срещу провеждането на обявеното за 19.04.2018г. в Парк-хотел ”Москва” събитие-концерт, целта на коeто, е честване 75 години от основаването на "Народоосвободителна въстаническа армия".


 Възмутени сме от факта, че е допуснато провеждането на подобно мероприятие, което има за цел прославяне и пропагандиране на действия и идеи на БРП(к), довели, малко след това, до установяването на осъдения със Закон, още през 2000 година, комунистически режим. Законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен е действащ закон на Република България, приет от 38-то народно събрание на 26 април 2000 г. и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 година.

 По силата на този Закон:


 Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.

(2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.


 Ние смятаме, че подобни събития нарушават основните принципи на демократичната ни държава, като пропагандират интересите на комунистическата партия и нейните представители, несъобразявайки се с цитирания закон.


С настоящата Декларация и изпратеното до съответните органи и институции Писмо, ние призоваваме за адекватна намеса от тяхна страна - забрана за провеждането на въпросното събитие!


Подкрепящи петицията:


Дискусионен клуб "Свободна България"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Дискусионен клуб "Свободна България" да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook