Създаване на площадка уличен фитнес Плевен

  • Нуждаем се от площадка където да практикуваме уличен фитнес
  • Моля ви подкрепете ни.