Подписване и подпечатване на студентските книжки в МВБУ

Бихме желали всички студенти да имат легитимен документ /студенска книжка/ с нанесените в нея оценки, подписани и подпечатани от администрацията.

Правото да получим такъв документ ни е отнето. Няма как да докажем, че учим в това учебно заведение, че си плащаме таксите и си заверяваме семестрите, какви оценки получаваме. Някои институции изискват студентски книжки, за да могат студентите да се ползват с някои привилегии. Със заповедтта на ректора на МВБУ това право ни се отнема.

Да не пропуснем и това, че никой не ни е уведомил при записването, че ще изпаднем в такава ситуация. Накараха ни да си платим книжките, а след това се оказа, че те са непотребни.

Ако се получи срив в системата им, само ние студентите ще сме потърпевши.

Моля всички недоволни да подкрепят петицията, за да можем да се обърнем за съдействие към компетентните органи и да поправим тази несправедливост.