Създаване на площадка за street fitness(уличен фитнес) в Севлиево

Създаване на площадка за street fitness (уличен фитнес) в гр.Севлиево

Малко повече за street fitness - http://www.bb-team.org/articles/3882_street-fitness-ulichen-fitnes#axzz1QTIGzr7C


Десислав Винер Вълев    Свържете се с автора на петицията