Да направим площадка за Street Fitness chbr в Червен бряг!

Нека да се съберем, колкото се може повече и да покажем от какво сме направени!
Да помогнем за развитието на този спорт и в нашия град! 
Нека да се съберем и да поискаме това, което ни се полага!
Здраве, Дисциплина, Постижения..!!!


Червенобрежки анаболисти    Свържете се с автора на петицията