Против смяната на часовото време два пъти годишно

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Настоящата петиция е за премахване на порочната практика на смяна на времето два пъти годишно.

Подписалите настоящата петиция настояват Министерският съвет да отмени ПМС №94/13.03.1997 г., въвеждащо лятното часово време.

Липсата на европейско изискване за въвеждане на лятно и зимно часово време дава възможност поставеният от нас проблем да бъде решен сравнително лесно и безпроблемно, с решение на Министерския съвет. Единственото изискване на европейско ниво е свързано с това кога да правим смяната, а не дали да я правим.

В чл. 2 на Директива 2000/84/ЕО е записано следното: (2) При положение, че държавите-членки прилагат разпоредбите за лятното часово време, за функционирането на вътрешния пазар е важно да бъде определена обща дата и час за началото и края на лятното часово време, които да бъдат валидни в цялата Общност.

В отговор на Петиция 1477/2012 Европейската комисия ясно и еднозначно пояснява от чия компетентност е решението „за“ и „против“ лятното часово време:

Решението относно стандартното часово време попада в сферата на компетентност на държавите членки, а не в тази на ЕС.

Десетки научни изследвания по темата показват, че икономическият ефект от смяната на часовото време е съмнителен и/или незначителен, докато в същото време вредите за хората и за икономиката са многобройни и практически неоценими. Проучване на 9 европейски университета показва, че лятното часово време има пряка връзка с много заболявания, а разходите в ЕС за медикаменти и др. средства за справяне с проблема, са в размер на 131 млрд. евро годишно.

В България проучванията на проблема са епизодични и не така мащабни, но почти не се среща българин, който да не очаква от правителството да премахне тази вредна практика. Спестените от потребление на електроенергия в България между 60 стотинки и 1 лв. на глава от населението годишно не могат да бъдат аргумент за запазването на тази мярка, особено като се отчита, че в периода около смяната на часовете се наблюдава увеличение на броя на нещастните случаи, трудовите злополуки, инфарктите, самоубийствата и др., причинени от влошена концентрация и емоционално състояние, вследствие нарушения биологичен ритъм.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Човешкото здраве и живот не струват стотинки – те са най-ценният национален ресурс, за който настоятелно се обръщаме към Вас да се погрижите!

Смяната на часовниковите стрелки два пъти годишно е отживелица, която се прилага заради историческата инерция и не отчита променените икономически и социални условия, в които живее съвременният човек.

На фона на целия стрес, на който всички ние сме подложени, този изкуствено създаден проблем е повече от излишен и следва да бъде премахнат, а това е във Вашите ръце!

_________________

 

https://www.facebook.com/stopclock