Нека отворим STARBUCKS в Търново

Нека да отворим Starbucks и във Велико Търново.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Marina Aleksieva да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...