Онлайн петиция за запазване на уникалния образователен модел на ТУЕС

До Министъра на образованието и науката

Уважаеми г-н Министър,

Като представители на общността на завършилите Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София и  представители на ИТ бизнеса в България, подкрепени от родители и всички загрижени за съдбата на ИТ образованието в България, настояваме за нормативно утвърждаване и защита на уникалния образователен модел на училището и запазването му в структурата на Техническия университет – София.

Преобладаващата част от завършилите ТУЕС към ТУ-София днес сме успешни професионалисти в сферата на информационните технологии. Независимо дали като начинаещи програмисти, специалисти по компютърни мрежи и компютърни технологии, ръководители на отдели, технически директори, директори по сигурността, изпълнителни директори, докторанти и научни работници, инвеститори или предприемачи, всички ние сме започнали успешния си професионален път именно благодарение на уникалния образователен модел на ТУЕС.

Възможността да се образоваме по специфичен учебен план с множество специализирани предмети, контактът ни с университетски преподаватели, достъпът ни до лабораториите и базата на ТУ-София, възможността да се учим от хора, работещи в ИТ компании и съществуващата академична атмосфера, вследствие на всичко това, са изиграли значима роля за формирането ни като професионалисти и личности. Не случайно много от нас се връщат да преподават в училището, вече като успешни професионалисти, за да споделят знанията си с новите ученици и така да допринесат за създаването на следващото успешно поколение ИТ специалисти. А, повярвайте ни, всеки нов випуск от ТУЕС е очакван с огромно нетърпение от ИТ компаниите, защото завършилите ТУЕС имат задълбочени и специфични технологични знания в много различни сфери на ИТ индустрията и защото се знае, че в училището не се прави компромис с качеството на образованието.

Като представители и на ИТ бизнеса, знаем, че именно това е моделът за създаване на качествени ИТ кадри в момент, в който индустрията изпитва глад за нови попълнения. Стратегически важно за страната ни е този модел да бъде мултиплициран и поощряван, вместо да бъде заличен от образователната карта на България!

Категорично подкрепяме искането на родителите на сегашните ученици в ТУЕС, на преподавателите, Обществения съвет и Асоциацията на завършилите ТУЕС за нормативно утвърждаване на уникалния образователен модел на ТУЕС със следните елементи:

  • Запазване на училището като част от структурата на Техническия университет - София и на достъпа до научните ресурси и материалната база на Университета.
  • Запазване на досегашната програма на обучение, започваща от 8. клас и включваща множество специализирани предмети.
  • Осигуряване на възможност настоящите преподаватели да продължат работата си в училището, в това число преподаватели от Техническия университет, преподаватели от ИТ компании и хора с практика в информационните и комуникационните технологии.
  • Запазване на привилегиите за прием на учениците от ТУЕС в ТУ-София.
  • Запазване на възможността за завършване на професионалното образование с дипломен проект.
  • Запазване на задължителната практика след 11. клас.
  • Запазване на академичната атмосфера и организация на работата в училището.

Надяваме се да получим обратна връзка от Вас и съдействие за намиране на решение на този казус, важен не само за настоящите ученици в ТУЕС, но и за развитието на ИТ индустрията, информационната сигурност и дигиталното общество в България.

С уважение,

Завършили ТУЕС от 25 випуска: от 1993 до 2017, подкрепени от родители, приятели на ТУЕС и всички, които подкрепят образователния модел на училището


Асоциация на завършилите ТУЕС    Свържете се с автора на петицията