НЕ на МОНОПОЛА в бранш НЕДВИЖИМИ ИМОТИ! ДА на справедлива законова регламентация!

Коментари

#1

Контролът на финансово-посреднически дейности и услуги трябва да се осъществява от държавни институции, както е при всички видове посредници: стокова, фондова борса, туристически услуги и трудови посредници.

Емил Кундев (Несебър, 2023-11-21)

#2

подкрепям законопроекта на НСБИ без камара

Радослав Глухов (Габрово, 2023-11-21)

#3

Съгласен съм с петицията.

Ясен Друмев (Варна, 2023-11-21)

#4

Не искам монопол в бранша на недвижимите имоти

Албена Георгиева (София, 2023-11-21)

#6

Не сме съгласни професията „Брокер недвижими имоти“ да се трансформира в регулирана професия по смисъла на §1 от Допълнителни разпоредби на Закона за признаване на професионалните квалификации (§1 ДР ЗПК), тъй като по този начин се ограничава достъпа до професията. Освен това, неоправданото увеличаване на броя на регулираните професии влиза в противоречие с Европейското законодателство – Директива 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета.

Сийка Бандакова (Пловдив, 2023-11-21)

#13

Няма такава държава! Против корупция, монопол!

Стефка Райчева (Пловдив, 2023-11-21)

#14

Безполезно е да имам извънредни разходи на време и парични средства, в облага единствено на определен кръг от хора.

Анелия Стоянова (София, 2023-11-21)

#15

Тъй,като работя в тази сфера и осъзнавам последиците от въздействието на монопола и опорочаването на регулацията в сектора още в зародиша.

Тодор Лапков (Пловдив , 2023-11-21)

#28

НЕ на МОНОПОЛИТЕ в България! НЕ на НЕКОРЕКТНИТЕ БРОКЕРИ!

Антоанета Ненова (Пловдив, 2023-11-21)

#29

Мисля, че ясно е описано по-горе, защо подписвам.

Любен Павлов (София, 2023-11-21)

#34

Цените са космически високи
Най скъпо продаваните имоти в целия свят.

Маргарита Кузева (Карлово , 2023-11-21)

#39

Създаването на регулация в бранша не трябва да позволява обсебването му от частни организации.

СТАНИМИР КОСТОВ (София, 2023-11-21)

#41

Подписвам защото професията ни девалвира, заради порочни практики, и "брокер" стана мръсна дума, но бизнесът ни трябва да се урегулира от държавата, не от нпо-та и/или други заинтересовани частни структури.

Нели Костова (София, 2023-11-21)

#50

Съм съгласен и съпричастен с петицията.

Росен Карагьозов (Хасково, 2023-11-22)

#60

Считам проектозакона з лобистки о предполагащ монопол в бранша

Дамян Михайлов (София, 2023-11-22)

#61

Защато регулацията на бранша трябва да се прави от държавна институция

Димитър Георгиев (София, 2023-11-22)

#66

Подписвам, защото считам, че със закона ще се въведат ненужни ограничения при упражняване на професията.

Светла Цачева (София, 2023-11-22)

#67

Защото бях свидетел на опорочаването на системата при КНОБ - при оценителите се получи еталон за лоши практики, както и лишаване от права на над 1000 човека без реално основание и нелишаване от права на хора, които изготвят абсурдни оценки. Камарата се превърна в група бюрократи, които насилствено рекетират бранша, за собствена издръжка.

Павлин Марков (София , 2023-11-22)

#72

така е правилно

Николай Георгиев (Пловдив, 2023-11-22)

#77

Подписвам, защото не трябва да има монопол в бранша!

Искра Хранова (София, 2023-11-22)

#78

подкрепям мнението и позицията

Кристина Димитрова (Несебър, 2023-11-22)

#80

Съгласна съм с възраженията.

Мая Данчева (София, 2023-11-22)

#82

Считам, че трябва да има реална конкуренция на пазара на недвижими имоти, а не монопол и частна камара на посредниците/брокери/ агенти, която да регламентира надзаконово сектора.

Яна Хинкова (Пловдив , 2023-11-22)

#91

Учередител агенции недвижими имоти

Alina Baimukhamedova (Nesebar , 2023-11-22)

#92

Не на монополите!

Илиана Рашкова (София , 2023-11-22)

#99

Не желая да се делегират никакви права на частна организация, която да печели пари, когато и както си поиска на гърба на хилядите Агенции за недвижими имоти, чрез "организирането" на всякакви курсове, дипломи, квалификации, обучения и т.н.. Не желая никаква частна организация да има монополно положение на пазара, на който работя повече от 20 години.

Пламен Салабашев (Казанлък, 2023-11-22)

#101

Не съм съгласна с внесения проект

Симона Милева (София, 2023-11-22)

#103

Не желая монополизирането на бранша.

Петя Морунова (Велико Търново, 2023-11-22)

#105

Искаме посредническата дейност при сделки с недвижими имоти да се регламентира със закон в интерес и защита на потребителите и на посредниците – брокери, извършващи посреднически услуги при сделки с недвижими имоти, а не на група хора, автори на законов проект внесен в Народното събрание на 10.11.2023 г. със сигнатура 49-354-01-117. Този законопроект е лобистки и е в интерес на малка група хора, които от няколко години искат да «приватизират» бранш недвижими имоти и да контролират тази дейност в свой интерес.

Не сме съгласни професията „Брокер недвижими имоти“ да се трансформира в регулирана професия по смисъла на §1 от Допълнителни разпоредби на Закона за признаване на професионалните квалификации (§1 ДР ЗПК), тъй като по този начин се ограничава достъпа до професията. Освен това, неоправданото увеличаване на броя на регулираните професии влиза в противоречие с Европейското законодателство – Директива 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета.

Не сме съгласни да се прехвърлят публично-правни държавни функции на частна Камара на брокери, защото считаме, че по този начин възниква реална опасност от установяване на монополни положения в бранш „Недвижими имоти“ по съображенията, изложено по-долу.

Считаме, че държавните органи като Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), лицензираните от държавата Центрове за професионално обучение (ЦПО), Комисия за защита на потребителите (КЗП), съдилищата на Република България и останалите такива успешно изпълняват своята роля по обучение на брокери недвижими имоти, издаване на свидетелства за професионална квалификация; по разрешаване на спорове между брокери и между брокери и потребители, поради което не се налага създаване на специален частен орган - Камара на брокери и нови органи/комисии към него, на които да се прехвърлят властнически правомощия, принадлежащи на държавата.

Лусия Игнатова (Велико Търново, 2023-11-22)

#112

смятам, че закона е дискриминационен, аз съм брокер с над 15 години стаж и да ме обучава някой, който си няма идея от професията е обидно.

Милена Иванова (Велико Търново, 2023-11-22)

#117

Редно е да се регламентира посредническата дейност.

Стоил Атанасов (Пловдив , 2023-11-22)

#124

Подписвам защото проектозакона е против свободния пазар и създава предпоставка за монопол

Пепа Арсенова (Ямбол, 2023-11-23)

#128

Подписвам, защото подкрепям евентуалните промени в бранша!

Виктория Радкова (Град София, Област София, 2023-11-23)

#131

Подписвам, защото вече изгорях веднъж, когато направиха камара на оценителите и изведнъж се оказа, че вече не съм оценител, въпреки, че съм изготвил стотици оценки преди камарата въобще да съществува. Наложи се да почивам няколко години, докато най-накрая успях отново да изкарам сертификат. Внесеният проект на закон е copy/paste на закона за независимите оценители.

Борис Димитров (София, 2023-11-23)

#134

Никой монополист, от който и да е бранш не е полезен за бизнеса.

Снежана Кметова (Пловив, 2023-11-23)

#140

Не съм съгласна с монопола. И с многото такси, които брокерите ще трябва да плащаме и които има вероятност да се окажат непосилни за малките агенции.

Калина Димова (Пловдив, 2023-11-23)

#141

Желая равни права на всички коректни колеги, а не заради некоректните да страдаме ние.

Радостин Йосифов (Варна, 2023-11-23)

#143

Подписвам и съм съгласен с всички упоменати от Вас възражения !

Петьо Лозев (Димитровград , 2023-11-23)

#160

Искаме посредническата дейност при сделки с недвижими имоти да се регламентира със закон в интерес и защита на потребителите и на посредниците – брокери, извършващи посреднически услуги при сделки с недвижими имоти, а не на група хора, автори на законов проект внесен в Народното събрание на 10.11.2023 г.

Ирина Браткова (Шумен-Варна, 2023-11-23)

#161

Хубаво е да има закон, по който всички да се движим и да бъдем единни, също така да се намалят "фантом" некоректните агенции с лоши практики, които не са никак малко и нямат капка компетентност по професията, но това да бъде направено по начин, по който да имаш избор, а не всичко да минава през едни хора, които да прибират едни пари само и всички да сме зависими от тях. Живеем в независима държава и би било по-коректно и хората практикуващи тази професия да имат избор и да са независими(свободни) в избора си къде да отидат да се обучават, да вземат сертификат, да се доусъвършенстват и т.н.
Да не говорим, че някои определени хора искат основно Х пари, а обучението не е никак отговарящо на това, което предлагат.

Ана Димитрова (Пловдив, 2023-11-23)

#163

Да има симбиоза потребител и брокер

Галина Кирчева (Пловдив , 2023-11-23)

#168

Против монопола

Любомир Станимиров (Sofia, 2023-11-23)

#172

Съгласен съм с аргументите на Национално сдружение Брокери на имоти

Юлиан Юлианов (Монтана, 2023-11-23)

#185

Съм съгласен с петицията

Илиян Илиев (Шумен, 2023-11-23)

#191

Подписвам защото с този закон се създава една реално монополна структура, Камара, на която се дава изключителното право да решава кои лица да бъдат допускани да извършват дейността брокер на недвижими имоти и да получава приходи за това

Лилия Попова (Пловдив, 2023-11-23)

#194

Подписвам, защото съм съгласна с изложените аргументи.

Станка Илиева (Асеновград, 2023-11-23)