БЪДЕЩЕ ЗА НГДЕК - ЗА СМЯНА НА РЪКОВОДСТВОТО В ИМЕТО НА ДЕЦАТА И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА КЛАСИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ

Коментари

#1

Искам промяна

Марта Методиева (София , 2023-09-05)

#7

Защото всичко изброено е показателно, че в това училище нещата изобщо не са такива, каквито трябва да бъдат. А и все още вярвам, че нещата зависят от нас - стига да изразяваме ясно и категорично нашата гражданска позиция.

Здравка Добровска (София, 2023-09-06)

#8

Искам.

Десислава Петкова (София, 2023-09-06)

#10

Класическата гимназия потъва.

Бояна Петрова (София , 2023-09-06)

#11

Да запазим предишния облик на училището. Искаме си старите преподаватели.

Кирил Петров (София , 2023-09-06)

#13

Защото съм загрижена за бъдещето на училището и не одобрявам сегашното ръководство.

Мила Райчева (София, 2023-09-06)

#26

Не вярвах, че някой може да задмине Тити по истерия, но сестра му го надминава!

Borislav Bogoev (София, 2023-09-06)

#27

Като родител на ученик в НГДЕК от учебната 2021/ 2022 съм пряк свидетел на крайно неадекватно и неуместно ръководене на гимназията отразяващо се целия учебен процес.

Маноела Дойчинова (София, 2023-09-06)

#28

Не съм съгласен (да не употребя по-силни думи) с методиката и начинът на управление от ръководството на гимназията и конкретно неговата директорка.Там учи моя внучка, а имам и информация от учители и родители на ученици в НГДЕК.

Данчо Колев (Пловдив, 2023-09-06)

#29

Защото нередностите са безброй и е крайно време да се спрат своеволията от ръководството и да се извършат проверки, конкурси за смяна на недосегаемия ръководен екип на НГДЕК. В името на децата и бъдещето на НГДЕК такава, каквато я помним!

Стефани Гигова (София, 2023-09-06)

#30

Не съм съгласна с начина и методите на управление на Директорката на НГДЕК, където учи внучката ми.

Антоанета Колева (Пловдив, 2023-09-06)

#33

Искам добро бъдеще за децата

Антон Мурджев (София, 2023-09-06)

#35

НГДЕК трябва да има тази гимназия, но със учителите, които са преподавали преди със сърце и душа и учениците са ги обожавали

Галина Кънчева (Троян, 2023-09-06)

#37

Защото си тръгнаха едни любими учители които искаха и палеха децата с знания.

Тодорка Рснгеловс (Сифив, 2023-09-06)

#45

Съм възпитаник на НГДЕК и от години се възмущавам на действията на Папазова и ръководството.

Петър Първанов (София, 2023-09-06)

#57

Защото това е важно не само за НГДЕК, но и за България. Образованието е нашата сила и ние трябва върнем нивото, които имахме и да го надминем дори.

Велко Добровски (София, 2023-09-06)

#58

Много е тъжно да ставаме свидетели как едни от най-добрите и обичани учители на НГДЕК са принудени да напускат заради тоталитарни управленски модели. В същото време протежета на ръководството, отличаващи се с посредствена компетентност, съмнителен морал и с жалките си опити да настройват децата срещу съученици и учители, биват бранени от родителското недоволство в ущърб на учениците и имиджа на това единствено в България училище.

Цвета Билярска (София, 2023-09-06)

#60

Припознах проблемите и мафиотските похвати във всички наши училища!

Владимир Узупов (София, 2023-09-06)

#61

Защото искам светло бъдеще да България, които е възможно само, ако създаваме мислещо бъдещо поколение.

Елена Добровска (София, 2023-09-06)

#63

Съгласна съм с петицията.

Маргарита Младенова (Троян / село Орешак, 2023-09-06)

#64

Така

Явор Намлиев (София, 2023-09-06)

#65

Действията,поведението и представата на директора за същността на учителската професия,са позорни.А когато това се отнася за НГДК,позорът е двоен.

Георги Райчев (София, 2023-09-06)

#66

Като родител ме в грижа какво образование ще получи поколението, което ще гради бъдещето на България!

Йорданка Василева (София , 2023-09-06)

#67

Съм родител на бивш възпитаник и бивш учител и съм течение на проблемите,които в петицията са изложени културно и твърде меко.Безобразията на г-жа Папазова са неописуемо срамни и позорят както учителската професия/казвам го като представител на съсловието/ така и паметта на г-жа Тончева и г-н Радев,които лично имах честта да познавам.

Ваня Райчева (София , 2023-09-06)

#68

Имам дете, което учи в НГДЕК, и съм свидетел на повечето от изброените проблеми.

Виктория Христова (София , 2023-09-06)

#71

Колямо текучество на качествени преподаватели, лоша организация на учебният процес. Липса на извън класни дейности. Неразбирия при униформите избора на посредник вместо на производителя резултат - три пъти по скъпи униформи.

Крум Ценов (София, 2023-09-06)

#75

Духът и традициите на това уникално учебно заведение трябва да бъдат съхранени и то да не превръща в арена на бойни действия. Мотивите на действащото ръководство очевидно са далеч от представите за добронамереност, академичен дух и безкористно отношение.

Анжелина Кьосева (София, 2023-09-06)

#80

All the things that matter

Йордан Михайлов (София , 2023-09-06)

#82

Трябва да се избере нов директор.

Екатерина Славчева (София, 2023-09-06)

#86

За промяна

Калин Ехленов (София , 2023-09-06)

#89

Подписвам, защото съм запозната с проблемите в гимназията от първо лице, тъй като съм завършила училището преди само 2 месеца. Силно вярвам, че си струва да се обединим и да положим усилия в името на едно по-добро бъдеще за НГДЕК, вярвам и че тези усилия ще дадат резултат.

Габриела Тодорова (С. Драгичево, 2023-09-06)

#92

Съм родител на ученик, завършил гимназията преди 1 година и лично съм свидетел и потърпевш. Всяко едно изречение в петицията отговаря на истината.

Диана Пальова (София, 2023-09-06)

#103

Време е вече да се сложи край на цялото това безобразие и безумие в НГДЕК.

Людмил Петров (София, 2023-09-06)

#106

В училището цари хаос. Критична организация. Масова смяна на учители! Нарочно организирана вендета към дъщеря ми

Пламен Михайлов (София, 2023-09-06)

#109

Бях принуден да намеря друго училище, където да довърша гимназиалното си образование, поради действията и политиките на досегашното ръководство.

Благой Гинев (София, 2023-09-06)

#112

Израждането от демократично към анархично или още по-лошо - тоталитарно общество е силно притеснителна тенденция, която трябва да бъде пресечена в зародиш. Образователният стълб училище-университет трябва да е стожер на демокрация, толерантност, солидарност и плурализъм.

Кирил Борисов (София , 2023-09-06)

#113

Всичко описано в писмото е свидетелство за умишлено унищожаване на образованието в страната, както и некопентността и безхаберието от страна на би следвало заинтересованите органи

Николай Недев (София, 2023-09-06)

#114

НГДЕК е училище без аналог в страната. Всички хуманитарни науки в единство, култура, изкуство и традиции. Възпитаниците на това училище са успешни и прогресивни хора, които са посветени на съхраняването на духовността на нацията.

Виолета Илиева (София, 2023-09-06)

#116

Аз съм бивш възпитаник,завършила през учебната 2021/2022 година и знам от първо лице и съм изпитала част от тези обвинения и искам да има промяна и справедливост

Шера София Алли (Niewegein , 2023-09-06)

#118

Подписвам, защото съм съгласен с гореизложените наблюдения, изводи и притеснения.

Галин Ганчев (София, 2023-09-06)

#121

Смятам, че изложените факти и обстоятелства са недопустими и случването им по този начин трябва да бъде преустановено.

Милена Атанасова (София, 2023-09-06)

#126

Изглежда, че не е добро положението. Имам и познати, които учат в НГДЕК.

Деан Донков (София, 2023-09-06)

#129

Съгласна съм с гореиложеното!

Светла Тодорова (София, 2023-09-06)

#137

Подписвам тази петиция, защото обичам училището и искам то да просъществува в своя оригинален вид. НГДЕК ми даде едни много хубави пет години и е редно да ги даде на много други.

Никола Куманов (София, 2023-09-06)

#140

Ръководството на НГДЕК и специално М. Папазова е силно неадекватно и безобрбразно от самото начало на назначението си, когато все още бях ученик в гимназията.

Савина Първанова (София, 2023-09-06)

#147

Подписвам, защото дъщеря ми завърши НГДЕК през 2021 г. и като родител съм свидетел на част от описаното в петицията, например прекомерно текучество на учители.
Пак като родител оценявам, че НГДЕК е един духовен оазис за учениците и искам гимназията да продължава да съществува и функционира като такъв, по най-добрия начин, а не куцайки, за благото на децата ни и на обществото ни, за бъдещето ни.

Любица Баядсе (София, 2023-09-06)

#152

Съм съгласна с всичко изброено

Калина Михайлова (София, 2023-09-06)

#153

Намирам поставените проблеми за сериозни и основателни и подкрепям желанието за тяхното разрешаване

Александрина Котева (Со3, 2023-09-06)

#156

Подписвам, защото съм родирел на дете от випуск 2022/2023, което беше сред част от наказания випуск без изпращане от училището заради "наглостта" на родителите да задават въпроси. Намирам за неадекватни претенциите на ръководството спрямо условията, в които децата прекарват учебните си дни. В резултат на неадекватната реакция на ръководството беше създадена тревожна среда, в която децата трябваше да се подготвят за предстоящите матури. Не беше осигурен заместник на отсъстващата г-ца Янева (преподавател по БЕЛ ), а след сигнала, подаден от родителите, материалът беше "изсипан" в края на учебната година.

Доротея Шевченко (София, 2023-09-06)

#161

Свидетел съм на казаното!

Павел Дочев (София, 2023-09-06)

#170

Е важно за мен да има справедливост

Димитър Атанасов (София, 2023-09-06)

#171

От много години ръководството е слабо и некомпетентно.

Галина Недялкова (София, 2023-09-06)

#172

Подписвам, защото смятам, че е крайно време да се спрат корупционните практики, извратеното отношение към персонала и чувството на безнаказаност у някои директори на учебни заведения!

Ива Генова (София , 2023-09-06)

#173

В тази ситуация на системно недоволство в продължение на години, може би е време заемащите ръководни позиции или да променят цялостно подхода си, или да се даде възможност на други да го направят.

Филип Марковски (София, 2023-09-06)

#178

..

Адриана Чуканова (София , 2023-09-06)

#179

НГДЕК е част от историята, настоящето и бъдещето на българската култура!

Теодор Троев (София, 2023-09-06)

#180

Програмата на НГДЕК е създадена от блестящи умове. Не бива да се допуска изгубването и подмяната ѝ. Гимназията е към МК, не към МОН - запазването на програмата, профилите, дипломите, би трябвало да е приоритет на ръководството.

StElla Raycheva (София, 2023-09-06)

#182

Подписвам, защото подкрепям всички изложени факти и аргументи на писмото-подписка, изготвено от истински загрижени радетели и поддръжници на училището. Подписвам, защото директорът и неговото сервилно обкръжение са се самозабравили като управляващи повереното им училище и се изживяват като недосегаеми и вършат безобразията си, демонстрирайки власт и протекции, унижавайки достойни учители, ученици, родители и в крайна сметка игнорират справедливото обществено мнение за разпад на НГДЕК. Училището не е феодален замък, а институция с достойни и свободни хора, които й служат с авторитета, знанията и гражданските си позиции.

Светлана Соваджиева-Ангелова (София, 2023-09-06)

#185

Видно ръководството не се справя и не работи за развитието и просперитета на училището. С оглед текучеството на преподаватели , порочни практи ,стопиране на обучителни мероприятия и извън класни дейности , промяна на работещи правила и вменяване на остарели и крайно натоварващи безмислени изисквания към родителите и децата ,факта ,че години на ред училището няма развитие видно от класирането му из между училищата , умишленото ощетяване на децата и т.н. е редно да се вземат мерки и да се нзначи по амбициозни коректни и иноваторски настроено ръководство от млади хора ....

Десислава Стоянова (София, 2023-09-06)

#186

Съгласна съм с мотивите

Рени Мянджукова (София, 2023-09-06)

#187

Защото знанието ,учестта и достойнтвото са
сила,и това което правите и начина те да бъдат върнати в българското училище .Защото за всички нормално мислещи личности е очевидно,че образованието като система, качество и учетели са в пълен упадък. Защото е време те да се променят в градивна посока

RADOSLAVA BELEVA (SOFIA, 2023-09-06)

#190

Родител съм на дете, завършило гимназията през 2022 година. Съгласна съм с изложението и фактите в петицията и подкрепям идеята за смяна на ръководство.

Мария Друмева (София, 2023-09-06)

#191

Бих искала духът на училището ми да се запази и за напред. Смятам, че директорката се задържа на този пост достатъчно. Не смятам, че е нормално за гимназия, която е известна с ученето на предмети като древни езици и култура, те да бъдат намалени или премахнати изцяло.

Елица Маймарева (София , 2023-09-06)

#193

Подкрепям

Атанаска Иванова (София , 2023-09-06)

#194

Не съм съгласен с текучеството на учителите!

Мирослав Асенов (София , 2023-09-06)

#198

Не ми допада начина по който се ръководи гимназията. Постоянна смяна на преподаватели даже липсата на такива по някой предмети. Предмет по който не се преподава. Умишлено занижаване на успеха.Разпадаща се учебна база.

Саша Иванова-Бойчева (Банкя, 2023-09-06)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...