ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Коментари

#2

Съм съгласна с петицията,като част от непедагогически персонал на ДГ"Буратино"

Звезделина Хаджиева (Пловдив, 2022-11-16)

#3

Всеки заслужава възнаграждение - достойно за труда, който е положил!

Лалка Шишкова (Пловдив , 2022-11-16)

#7

Подкрепям петицията

Доротея Николова (Пловдив , 2022-11-16)

#25

Подписвам, защото знам за работата и отговорността, работила съм в Д Г " Буратино " и единствената причина да е работя по специалността е ниското заплащане.

Мариана Райчева (Пловдив , 2022-11-17)

#27

Помощник възпитателя е на второ място по важност, задължения, отговорност и натовареност в ДГ!
Помощник възпитателя заслужава достойно заплащане!

Донка Ванкова (Пловдив , 2022-11-17)

#30

Подписвам защото заслужаваме трудът ни да бъде оценен подобаващо, а не да сме обвързани с минималната работна заплата , която при настоящата инфлация и при все по честото поскъпване на хранителните продукти и битовите сметки е нищожна като заплащане за труда който полагаме за грижите към децата.

Емилия Гарабитова (Пловдив, 2022-11-17)

#32

Подписвам,защото заплатите са много ниски,труда е доста.На днешното време на тази криза и инфлация сме за никъде с тези заплати.

Кристина Петкова (Пловдив , 2022-11-18)

#37

Подписвам защото на първо място съм на тази позиция като помощник възпитател, и че явно съм сглупила, че съм изкарала курса за тази позиция и след това да постъпя в детско заведение, аз не взимам чисто 800лв. а 640лв.Това е позорно, да искаш, да обичаш да работиш с деца, и да не си оценен подобаващо.

Ана Ерменчева (Пловдив , 2022-11-19)

#40

Защото е справедливо

Антоанета Симеонова (Пловдив, 2022-11-21)

#41

Справедливо е.

Геновева Златарева (Пловдив, 2022-12-01)

#45

Всеки труд трябва да бъде достойно заплатен

Десислава Йорданова (Русе, 2023-02-16)

#46

За достойно заплащане на полагания от помощник възпитателите в Д Г труд.

Любка Червенакова (Пловдив , 2023-04-04)

#51

Подписвам защото:
за мен е изключително обидно да работя за 780 лв бруто. Не е нормално да съм работеща бедна на това скъпо време, давайки 100% от себе си,а насреща да не получавам нищо!

Ирена Тодорова (Пловдив , 2023-04-25)

#53

Подписвам се защото мисля че,непедагогическия персонал е ощетен.

Мариана Стоева (Пловдив, 2023-04-25)

#54

Имам нужда от увеличение на заплатата,за да мога да издържам децата си и семейството.

Светослава Милчева (Пловдив , 2023-04-26)

#55

Защото администрацията също получава ниски заплати.

Марияна Делянова (Пловдив, 2023-04-26)

#56

Аз съм към администрацията и освен непедагогическия персонал, ние също сме с ниско заплащане на труда, който е не по-малко отговорен

Роза Анастасова (Пловдив, 2023-04-26)

#61

Съм съгласна с абсолютно всичко.

Минка Коджафилова (Пловдив, 2023-04-26)

#62

Защото е редно да са нормално заплатени за тази отговорност която се поема!

Силвия Золотова (Пловдив, 2023-04-26)

#74

Е справедливо.

Атанаска Недкова (Пловдив , 2023-04-26)

#75

Заплатите са много ниски.R63T

Валя Душева (Пловдив , 2023-04-26)

#76

Защото искам достойно заплащане за труда си

Пенка Георгиева (Пловдив , 2023-04-26)

#80

Трудът , който се полага е ниско заплатен.

Тошко Муевски (Пловдив , 2023-04-27)

#81

Съм съгласна.

Даниела Мяховска (Пловдив , 2023-04-27)

#82

Искам достойно заплащане за труда ми.

Росица Павлова (Пловдив , 2023-04-27)

#83

Подписвам,защото искам достойно заплащане за труда ми

Здравка Георгиева (Пловдив , 2023-04-27)

#87

Готвач

Таня Павлова (Пловдив, 2023-04-27)

#88

Работя в системата и носим голяма отговорност

Елена Гургушева (Пловдив , 2023-04-27)

#106

Подиграват се с хората.

Николай Недков (Пловдив , 2023-04-27)

#107

Съгласна съм,че възнаграждението е много ниско за работата ,която се извършва.Аз съм пом.възпитател и получавам 690лв. след удръжките.С тази инфлация как да се издържам?

Росица Еремиева (Пловдив, 2023-04-27)

#113

Защото съм съгласна с петицията

Кари Гълъбова (Пловдив , 2023-04-28)

#117

Подписвам защото, съм напълно съгласна с горе описаното на петицията !

Стоянка Ангелова (Пловдив, 2023-04-28)

#126

Те заслужават повече .

Боян Крайчев (Пловдив , 2023-04-28)

#127

Подписвам, защото смятам, че заплатите на непедагогическия персонал не съответстват на полагания от тях труд.

Таня Апостолова (Пловдив, 2023-04-29)

#129

Защото,съм съгласна с петицията

Юлия Чаушева (Пловдив, 2023-04-29)

#131

Напълно съм съгласна с доводите на колегите. Смятам, че трудът на непедогогическия персонал не е достатъчно заплатен.

Елена Желязкова (Бургас, 2023-04-29)

#132

Подписвам, защото смятам, че трудът на помощник-възпитател трябва да е по-добре заплатена, предвид отговорноститени задълженията.

Стоянка Бончева (Пловдив , 2023-04-29)

#134

Подписвам, защото е време за промяна в условията за персонала най-натоварен с отглеждането и грижата за децата!

Росица Кирова (Пловдив, 2023-04-29)

#141

Подкрепям, защото трудът на непедагогическия персонал също е важен за предучилищното образование!

Ангелина Янчева (Пчелник, 2023-05-01)

#143

Смятам, че работата ни е важна и отговорна и има нужда от подобаващо заплащане. Заплатите на непедагогическия персонал трябва да са по-високи от минималната работна заплата за страната.

Светлана Христова-Марутян (Пловдив, 2023-05-01)

#144

Работя в сферата и работата на непедагогическия персонал е много по обем, тежка физически и натоварваща психически .
Заслужават достойно заплащане за труда си!

Наталия Божанова (Пловдив, 2023-05-02)

#146

Достойно заплащане.

Теодора Костова (Пловдив , 2023-05-02)

#151

Работя в детска градина и смятам,че тази отговорна работа трябва да бъде пп-достойно заплатена.

Гергана Рогачева (Пловдив, 2023-05-03)

#159

Заплатите са много ниски.

Нина Питропова (Пловдив , 2023-05-04)

#167

Смятам че не съм добре заплтена

Цветелина Пушкарова (Етрополе , 2023-05-31)

#168

Подкрепям

Цветелина Колева (Плевен , 2023-06-23)

#172

Подписвам защото и аз работя като помощник възпитател в детска градина и заплащането е супер нищожно ,аз лично получавам 760 лева чисто ,работата е доста с много деца и ако не ни дигна заплатите но не с 80 лева аз ще си търся друга работа.Защо махнаха таксите нека ги върнат и от там да вдигнат и нашите заплати .В момента тази работа е подходяща само за пенсионери,да взимат пенсия и нашата нищожна заплата.Но един пенсионер няма да се справя

Ивелина Умхайзер (София, 2023-07-27)

#176

Защото работя това и труда ми не е оценен.Активно участвам в възпитателния и образователния процес на децата.Паралелно си върша задълженията от трудовата харектеристика+градинарска работа,защото няма градинар за огромния двор .И всичко това за 820 лв с данъците.Това е подигравка,под минимума за страната.

Мая Станчева (София, 2023-08-11)

#177

Подписвам, защото подкрепям по- горе описаните клаузи.

Радка Жечева (Сливен, 2023-08-11)

#178

Подписвам защото помощник възпитател я се гриже за отглеждането обучаванено и всичко свързано с децата.Заплатите са недопустимо ниски .Работата и отговорностите са повече от ,,целия китайски народ ".

Нядя Данаилова (Сливен, 2023-08-11)

#179

Подписвам се !

Иванка Иванова (Сливен, 2023-08-11)

#181

Не педагогическия персонал, готвачи и работник кухня също са заслужили да им се увеличат заплатите. Те полагат не по-малко грижи за отглеждането на децата в ДГ"В. Папазян" гр. Сливен

Светлана Анастасова (Сливен, 2023-08-12)

#184

Работя в тази сфера и потвърждавам,че всяка една дума е истина!

Филка Демирева (Бургас, 2023-08-12)

#185

Работя като по помощник възпитател и мисля ,че това което получавам е подигравка с труда ми!

Мариана Ставрева (Бургас , 2023-08-12)

#189

Подписвам, защото ми е крайно обидно , че държавата в която работя открито се подиграва с труда ни и е решила, че ние, помощен персонал не заслужаваме заплащане, по-високо от една средна пенсия.

Ивелина Богданова (Бургас , 2023-08-14)

#192

Защо смятам , че заплата на пом- възпитател е твърде ниска, а работата е доста отговорна! Все пак се работи с деца!

Десислава Димитрова (Перник , 2023-08-15)

#194

Подписвам, защото подкрепям гореспоменатото, заемам длъжността помощник-възпитател. Работата е отговорна, паричното възнаграждение е неудоволетворяващо.

Анна Симова (Перник, 2023-08-15)

#196

Подписвам, защото за да бъдат нашите деца здрави и щастливи за тях трябва да се грижат удовлетворени и позитивни специалисти! Искам труда на непедагогическия персонал да бъде оценен адекватно.

Светлана Любомирова (Перник, 2023-08-15)

#197

Защото администрацията също получава ниски заплати.

ЗЛАТИНА ПЕТРОВА (БЕЛОСЛАВ, 2023-08-16)

#198

Защото заплатите ни са ниски. Само учителите не работят в просвета.

ГИНКА ГЕОРГИЕВА (БЕЛОСЛАВ, 2023-08-16)

#199

СЪГЛАСНА СЪМ

БИЛЯНА ДОНКОВА (БЕЛОСЛАВ, 2023-08-16)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...