Не искаме сцена в парка в Хиподрума

Ние, живущите в ж.к Хиподрума, съседните квартали и гости на прак Хиподрума възразяваме срещу изграждане в парк Хиподрума на открита сцена с 350-400 седящи места и съпътстващи търговски обекти, за досреднощни представления, джазови концерти, прожекции и др.

Ще се унищожат декари зелена площ.

В израз на моето убеждение, че паркът трябва да се запази за отдих, семейни разходки и детски игри при спокойствие и сигурност полагам своя подпис.