ПЕТИЦИЯ В ЗАЩИТА НА ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ БОЖИНОВ ОТ ГР.БЕЛЕНЕ

Ние, долуподписаните български граждани, като осъзнаваме, че според чл.4 от Конституцията, Република България е правова държава, се  управлява според Конституцията и  законите на страната, и гарантира живота, достойнството и правата на личността, създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество, че Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз, поради което поставяме нашето искане съгласно чл.45 от Конституцията:

 

Настояваме Главният прокурор, Сотир Цацаров съгласно чл.126,ал.2 и чл.127 т.5 от  Конституцията  Р.България  да се разпореди за разследване и възобновяване на н.д № 736/2012г., на III н.о. на Върховния касационен съд /ВКС/,  във връзка с чл.422, ал.1 т.1 и т.3 ,тъй като касационната инстанция е  потвърдила НЕОБЕКТИВНО, несправедливо и абсурдно  Решение №5/2012г. на Великотърновски апелативен съд /ВТАС/ мотивирано с НЕОБЕКТИВНО доказателство, дори без иззето и приобщено Веществено доказателство!

 

Съдът, Прокуратурата и Разследващите органи в пределите на своята компетентност не способстваха разкриването на ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА по н.д № 736/2012г., на III н.о. на ВКС,  във връзка с чл.422, ал.1 т.1 и т.3 , тъй като касационната инстанция е  потвърдила НЕОБЕКТИВНО,  несправедливо и абсурдно  Решение №5/2012г. на ВТАС.

 

Настояваме ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ БОЖИНОВ ОТ ГР.БЕЛЕНЕ, да бъде обявен за невинен от българския съд, В името на  народа  поради липса на доказана вина по обективен и безспорен начин!

 

МОТИВИ!

Необективността  на Решението се състои в това:

1. Съдът  е постановил присъда В името на народа и осъдил Божинов за участие в пътнотранспортно произшествие /ПТП/, за несъобразена скорост по  чл. 20, ал.2 изр.2 от ЗДвП, а като мотив в доказателство се сочи, че се е  движил със   скорост над разрешената за пътния участък, с което присъдата и доказателството /Основание №1/  са взаимоизключващи и решението е АБСУРДНО! Прецедент е,  че съда  цитира като единствено доказателство текста на чл.21, ал.2-”превишена скорост ограничена с пътен знак”, а в ЗДвП е записано, че стойността на скоростта, която нетрябва да се превишава се сигнализира с пътен знак! Както е записано по-горе, че Божинов се е движил със скорост над разрешената за пътния участък и “не трябва да превишава както е по ЗДвП са две различни думи с еднакво значение-превишена скорост”.

За Божинов няма възникнало препятствие, а самото напускане на собствената лента и навлизане в лентата за насрещно движение, Божинов става препятствие за л.а. Форд -Ескорт, управляван от С.Ф.Д. Ако, за Божинов е имало препятствие, то той, е щял да предприеме маневра заобикаляне, която видно от АТЕ  няма предприета маневра от Божинов!

В Решение №5 на ВТАС по жалбата на С.Ф.Д. е записано следното:цитат абзац: “Що се касае за другия водач Божинов има текстуална неточност в мотивите, и тъй като за него/Божинов/ няма ограничителен знак  В-26  и скоростта от 72км/ч., не е превишена /касае се за участък в извън населено място/, а в същност е не съобразена!”. Съдът споменава, че за Божинов няма пътен знак В-26, а в категоричното заключение го сочи и осъжда като единствено доказателство, че се е движил със скорост над разрешената за пътния участък, т.е съда включва приписания знак В-26 в доказателството на решението, което е абсурдно!

 

Основание №1 - Решение №5 /2012г. на ВТАС, заедно със стр. 23 и предхождащата стр. 22  от АТЕ - Габрово!

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpdVIzTFNfa3hDLUk&usp=sharing 

2.Вменен му е пътен знак В-26, който не е съществувал в  посоката на движение /гр.Свищов-с.Ореш/ на Божинов и няма доказателствен снимков материал!Такъв знак никога не е съществувал, но по-важното е, че не е съществувал към момента на ПТП, но е вписан в Огледния протокол, че е съществувал!Същия знак В-26 е приписан  в 2те тройни АТЕ и се явяват документи с невярно съдържание.

 

Основание №2 -Вменен несъществуващ в посоката на Божинов  пътен знак В-26  в огледния протокол, приписн в 2те тройни АТЕ!

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpVUQxVy1Ka2Zncms&usp=sharing 

3. НЕОТРАЗЕНИ-ЛИПСВАТ В ОГЛЕДНИЯ ПРОТОКОЛ СПИРАЧНИТЕ СЛЕДИ в Огледния протокол,  които отлежават зад задните гуми на автомобила на Божинов, Те говорят красноречиво, че е  извършил действие с което е направил всичко възможно да  не  навлезе в лентата за насрещно движение, но удара в задната част на автомобила, го е принудил против неговата воля да навлезе в лентата за насрещно движение.В огледния протокол от ПТП  е записано, че “липсват спирачни следи”, но при 2рата АТЕ-Габрово, открива изпратен доказателствен  снимков материал-снимка от вечерния оглед със спирачните следи отложени от управлявания от Божинов автомобил и се самосезира за тази снимка със спирачните следи на Божинов.По спирачните следи от тази снимка е изчислена скоростта от 72 км.ч.,/при 90км.ч., разрешена за пътния участък/ с която се е движил Божинов.Спирачните следи, въобще не са коментирани от  съда!

 

Основание №3 - НЕОТРАЗЕНИ-ЛИПСВАТ В ОГЛЕДНИЯ ПРОТОКОЛ СПИРАЧНИТЕ СЛЕДИ в Огледния протокол/записано е ”Спирачни следи не се откриха”/ но са снимани и съществува доказателствен снимков материал-снимка, която е открита  при  втора тройна АТЕ в диск ptp Svishtov-14.10.2008г.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpT1hoamZRaXB5SlU&usp=sharing 

4. През целия съдебен процес е отказвано приобщаването на лекия автомобил Опел-Тигра като Веществено доказателство по делото, което е абсурдно, както и мотива за отказа от  приобщаването му, а именно:”Че лекият автомобил Опел-Тигра бил  липсвал в графа III-”Иззети като веществени доказателства” в  огледния протокол!

 

Основание №4 - Огледния протокол-графа III.ВД,Определение на ВТОП, Постановление на РП-Свищов лист№4, Писмо на ВТОП.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpdXBzRmY4bTVVdlk&usp=sharing  

5. През целия съдебен процес е отказвано изготвянето на трасологична експертиза на задната част - бронята на лекия автомобил Опел-Тигра, като мотив за отказа прокуратурата и съдът сочат, че лекият автомобил не бил веществено доказателство по делото!

Всички Автотехнически експертизи изготвени от вещите лица  нямат правен ефект , тъй като са изготвени върху лекия автомобил Опел-Тигра, който не е Веществено доказателство по делото, тъй като не е иззет по надлежния ред! Абсурден факт!

 

Основание №5 - снимка на лекия автомобил с удара отзад,Писмо на ВТОП и Определение на ВТОП.Постановление на РП-Свищов-лист №4.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpeHdDTEx6RDJGUlU&usp=sharing 

6. След присъдата на ВКС, същия лек автомобил Опел-Тигра, забележете е върнат като Веществено доказателство на собствениците с Определение от 12.06.12г., което е също абсурдно, тъй като същия съд не го е приел като ВД по делото и няма основание да се разпорежда с него.Божинов  като страна  по делото не е уведомен за връщането на л.а.Опел-Тигра на собствениците и е лишен от законното му право, да обжалва  това абсурдно Определение на ВТОС пред ВТАС!!ВТОП въпреки, че е уведомена не е протестирала това абсурдно Определение на ВТОС!

 

Основание №6 - Определение от 12.06.12г. на ВТОС и Писмо на ВТОП-непротестирано.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpZllxWGcwU1pxS2s&usp=sharing 

7. Съдът, Прокуратурата, Разследващите органи и вещите лица със своите действия или бездействия са накърнили   дойстойнството  , потъпкали  правата на Божинов и Конституцията , и   са осъдили един невинен български гражданин,защото:

а) Седем /7/месеца след присъда  на ВКС от 15.05.12г., с разпореждане на Главния прокурор тогава, г-н Борис Велчев, се извършва ревизия на делото и ВКП възобновява разследването, с Определение от 15.12.12г.! бил вече върнат на собствениците от ВТОС с абсурдното си Определение  Това  разследване с указание да се извърши трасологична експертиза на задната част на лек автомобил Опел Тигра, е искано от защитата  на Божинов, но е отказвано  през целия три годишен съдебен процес!

б) Самото указание на ВКП е било с предизвестен край, тъй като 7 месеца преди извършване на това указание   лек автомобил Опел-Тигра е от 12.06.12г. и унищожен, въпреки, че ВТОС не е имал право да се разпорежда с въпросния автомобил, тъй като същия автомобил не е приобщен от същия съд като веществено доказателство! Документите по връщането на автомобила са доста противоречиви, тъй като ОП-Ловеч/прокуратурата, на която е възложено да изпълни указанието на ВКП от 15.12.12г.,/ със свое Постановление от 03.06.13г., твърди, че лек автомобил Опел-Тигра е върнат на собствениците от разследващ полицай Т.Иванов, РУП-Свищов с разписка от 15.06.12г.! ВКП  8 месеца след указанието си  пък твърди в свое Постановление на ВКП от 28.08.13г. че лек автомобил е върнат с Определение от 12.06.12г. на ВТОС! Интересното по връщането на лек автомобил Опел-Тигра е, че ако Определението на ВТОС от 12.06.12г.  е съществувало в делото на Божинов,  към 15.12.12г., то би трябвало ВКП да го види това Определение  и да не възобновява разследването!? /има съмнение, че това Определението на ВТОС се е пръкнало на бял свят след възобновяване на разследването от ВКП от 15.12.12г./

в) Определението  на ВТОС е от  12.06.12г., разследващия полицай връща на собствениците лек автомобил Опел-Тигра с разписка  на  15.06.12г., т.е. преди изтичане на  7 дневен законен срок за обжалване на това Абсурдно Определение от 12.06.12г. на ВТОС пред ВТАС/очевидно разследващия полицай трябва да бъде върнат в първи клас, където се учи броене от 1 до 10./ Божинов не е уведомен за да обжалва  това абсурдно Определение, с което е нарушено правото му като страна по делото

 

Основание №7 - Постановление  на ВКП от 15.12.12г., Определение на ВТОС от 12.06.12г., Постановление на ОП-Ловеч от 03.06.13г./изпълнител на указанието на ВКП/, Постановление на ВКП от 28.08.13г.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3zA5IoE5vmpZWpOOHdPV2VFRjg&usp=sharing 

Съгласно чл.45 от Конституцията на Република България, ПРЕТЕНДИРАМЕ, ние, българските граждани,  В ИМЕТО НА НАРОДА, в името на справедливостта съгласно чл.117 от Конституцията на Република България, в името на законността съгласно чл.3 от Закона за съдебната власт, пред Вас, г-н Главен прокурор ГОРНАТА ПЕТИЦИЯ!

 

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Елка Георгиева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека. Ще рекламираме тази петиция на хора, които разглеждат други петиции на нашия уебсайт, но все още не са разгледали тази петиция.

Facebook